Bergen op Zoom

Hondenbelasting verdwijnt in Bergen op Zoom maar de poepscooter mag blijven

Han Verbeem Han Verbeem

Met het vaststellen van het raadsbesluit is de afschaffing van de hondenbelasting in Bergen op Zoom sinds donderdag een feit. Bergse hondenbezitters reageren verheugd, ook omdat niet duidelijk was wat de gemeente nu eigenlijk de laatste jaren met de belastinginkomsten heeft gedaan. De hondenpoep-scooters die in Bergen op Zoom rondrijden om de uitwerpselen weg te halen, blijven nog gewoon doorrijden. Een overgrote meerderheid van de Bergse raad vindt namelijk dat, ondanks het afschaffen van de belasting, de poepoverlast onverminderd aangepakt moet worden.

Door: Han Verbeem

Hondenbezitters zijn blij dat hun viervoeters voortaan onbelast over straat kunnen lopen. “Het kostte mij toch zo’n 90 euro per jaar en dat is veel geld”, zegt een hondenbezitter bij de uitlaatplaats op Kiek in de Pot. Hij heeft al zo lang hij zich kan herinneren een hond als huisdier en heeft naar zijn zeggen “de gemeentekas flink gespekt”. Een ander hondenbaasje vraagt zich af wat er met dat geld al die jaren gebeurd is. “Zeker als je nagaat hoe lang het heeft moeten duren voordat de uitlaatplaats hier is gekomen.”

Besparingen

Voor de Bergse gemeenteraad was het besluit om de hondenbelasting af te schaffen niet meer dan een symbolische pennestreek, omdat de keuze al geruime tijd geleden was gemaakt. Het CDA kwam donderdagavond nog wel met een voorstel om met het afschaffen van de hondenbelasting ook de hondenpoep-scooters in de verkoop te doen. Dat zou de gemeente jaarlijks enkele tienduizenden euro’s kunnen besparen, zeker nu de inkomsten wegvallen. Maar een overgrote meerderheid van de raad wil de scooters niet van de hand doen. Ook wethouder Patrick van der Velden ontraadde de CDA-motie omdat het verwijderen van hondendrollen nodig is om de wijken leefbaar te houden. Raadslid Carinne Elion-Valter (D66) vindt dat eigenlijk het aan de hondenbezitters zelf is om de troep op de ruimen maar niet iedereen houdt zich daaraan. “Het is gewoon smerig”, sprak ze. “Wat meer gras tussen de stoeptegels, allá, maar hondenpoep op straat… dat kan écht niet.”

Appels en peren

“Het is een misverstand om te denken dat de hondenbelasting specifiek bedoeld is om voorzieningen als uitlaatplekken te onderhouden”, sprak raadslid Gertjan Huismans Punt). Een verband tussen het afschaffen van de belasting en het verkopen van de scooters noemde hij “appels met peren” vergelijken. “De nu afgeschafte hondenbelasting is namelijk een algemene belastingheffing waarvan de inkomsten op de grote hoop gaan van alle gemeentelijke heffingen. “Er is bewust voor gekozen om deze belasting niet in één keer te schrappen maar te verdelen over een aantal jaren.” Huismans was in 2014 de grote voorvechter van afschaffing van de in zijn ogen ‘middeleeuwse en achterhaalde’ belasting. Veel andere gemeenten hebben al lang geleden het systeem afgeschaft, ook omdat er ongelijkheid is met andere huisdierbezitters, zoals katteneigenaren, die níet voor hun dier worden aangeslagen.