Geen regio geselecteerd

Hooglander geboren op de Landerije in Roosendaal

Begin mei werden al drie Hooglanders uitgezet, waaronder een moeder met kalf © Archief ZuidWest Update

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Zondagmorgen is er een Hooglander geboren op de Landerije in Roosendaal. Volgens Geleijns Begrazingsbeheer, die verantwoordelijk is voor de dieren, gaat het prima met de kleine. Ook moeder maakt het goed.

Begin mei werden drie Schotse Hooglanders uitgezet op de Landerije voor natuurlijke begrazing en toen werd bekend gemaakt dat één Hooglander zwanger was.

Het terrein op de Landerije is niet toegankelijk voor het publiek. Omdat er nu twee moeders met kalfjes grazen, is besloten om de weide af te sluiten. Het is wel mogelijk om rond het gebied te lopen. Je kan ook dan de Hooglanders met de twee kleintjes goed bewonderen.

In de winterperiode worden de Hooglanders weggehaald. Er groeit dan simpelweg te weinig gras voor de beesten. Ze overwinteren dan bij Staatsbosbeheer in Dorst.

Mark van der Zijde uit Roosendaal maakte zondagmorgen onderstaande video van het pasgeboren kalf.