Roosendaal

Huisartsenpost Roosendaal blijft ‘s nachts open

Raymon Mens Raymon Mens

De plannen om de nachtdienst van de huisartsenpost van Roosendaal en Bergen op Zoom samen te voegen zijn voorlopig van de baan. Zowel de post in Roosendaal als in Bergen op Zoom blijven in de nachtelijke uren geopend.

Aanvankelijk was het plan om alleen de post in Bergen op Zoom open te houden en de nachtdiensten te combineren. Dat riep echter veel weerstand onder patiënten en burgers op. Zij zouden voor spoedgevallen naar Bergen op Zoom moeten rijden. De Stichting Huisartsenposten West-Brabant heeft het plan na gesprekken met een groep huisartsen in de vriezer gezet. De Roosendaalse CDA-fractie starte een Facebook-actie en petitie. Die konden op respectievelijk 4271 likes en 1693 ondertekeningen rekenen.

Uitstel, geen definitief afstel

Het gaat om een voorlopige beslissing, wat niet wil zeggen dat de plannen compleet van de baan zijn. Voorlopig blijft de huisartsenpost in Roosendaal echter open en dat is goed nieuws.