Bergen op Zoom

Industriegebied Bergse havenzone maakt duurzaamheidsslag met Plan Grote Oogst

Han Verbeem Han Verbeem

De industriezone in het Bergse havengebied ondergaat de komende jaren een fikse verduurzaming. De gemeente en provincie willen samen met het bedrijfsleven de industriezone een natuurvriendelijker karakter geven. Minder gebruik van fossiele brandstoffen en het gebied krijgt een ‘groen’ karakter – aldus wethouder Dominique Hopmans. Het is een meerjarenplan dat zicht uitstrekt tot 2040. Het Bergse havengebied is één van de dertien industriezones in Brabant die extra inzetten op duurzaamheid.

De verduurzamingsslag krijgt de naam ‘Plan van Aanpak Grote Oost’ dat geldt voor het TNP-gebied, oftewel Theodorushaven-Noordland-De Poort. “Met dit plan gaat de gemeente in co-creatie met de provincie en het bedrijfsleven concreet aan de slag met het verduurzamen van bedrijventerrein TNP”, aldus wethouder Hopmans. Het Bergse college speelt hiermee in op de noodzaak om op andere manieren om te gaan met onze natuurlijke grondstoffen.

Koppelkansen

Zo wordt gekeken naar de mogelijkheid om waterstof te gebruiken in plaats van aardgas voor de bedrijfsprocessen, met toepassing van stroom uit zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen. “Vergroenen, circulariteit en elektrificeren zijn hierbij grote koppelkansen met als resultaat een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat voor Bergen op Zoom”, aldus Hopmans. De uitvoering van het plan moet wél binnen het bestaande financiële plaatje van de gemeentelijke begroting passen – Hopmans zal de gemeenteraad niet om extra geld vragen. Het plan sluit aan op de duurzaamheidsagenda uit de gemeentelijke Toekomstvisie 2035.