Zevenbergen

Inloopbijeenkomst over groot onderhoud N389 tussen Etten-Leur en Zevenbergen

Google Street View

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het wegdek van de N389 is aan vervanging toe. De provinciale weg tussen Zevenbergen en Etten-Leur gaat daarom op de schop. De provincie Noord-Brabant gaat het toelichten tijdens een inloopbijeenkomst op 5 juli.

De vernieuwing van de weg wordt een behoorlijk project. De provincie Noord-Brabant houdt het niet alleen bij groot onderhoud aan het asfalt en de fundering. De veiligheid en leefbaarheid krijgen eveneens een upgrade. Er komt bijvoorbeeld een nieuwe rotonde waar nu de Zevenbergseweg en de Strijpenseweg elkaar kruisen. De brug over de Mark wordt vervangen en het fietspad aangepakt. Samen met het waterschap wordt bekeken wat er aan onderhoud en aanpassingen nodig is in de sloten.

Plan van aanpak

Er is samen met een ingenieursbureau gekeken naar wat de juiste aanpak is. Zo zijn de plannen voor de rotonde en het aangepaste fietspad ontstaan. Het wordt een pad met twee richtingen aan de westzijde van de weg. Dan hoeven fietsers minder vaak over te steken. Delen van de oude brug over de Mark worden gebruikt om dat fietspad te realiseren. Er komen houten geleiderails op plaatsen waar de veiligheid erom vraagt. Op de kruisingen met de Boutweg en de Zuiddijk worden voor fietsers middengeleiders (vluchtheuvels) aangelegd, om het oversteken zo veilig mogelijk te maken.

Aandacht voor flora en fauna

Ook het groen langs de weg krijgt aandacht. Zieke bomen verdwijnen en hier komen nieuwe exemplaren. Op bepaalde plekken komt een haag en bermen krijgen meer biodiversiteit. Het waterschap legt binnenkort al twee extra faunatunnels aan onder de weg, de andere tunnels krijgen een opknapbeurt. Waar hekken of rasters missen komen deze alsnog. Sloten en vaarten worden onderhouden.

Veiligheid

Langs de weg bevinden zich meerdere bushaltes. Daar worden zogenaamde haltekommen aangelegd, verharde stroken naast de weg. De bus maakt dan bij een halte ruimte voor passerend verkeer. Hier maar ook op de kruisingen komt verlichting en langs de hele weg wordt de bewegwijzering vernieuwd als dat nodig blijkt. Mochten er tijdens de werkzaamheden verontreinigingen worden ontdekt dan volgt meteen bodemsanering.

Meer info

Wanneer de aangekondigde werkzaamheden plaats gaan vinden is nog niet bekend. Pas in 2024 wordt via een aanbestedingsprocedure een aannemer gezocht. Wel geeft de provincie aan te verwachten dat eind 2025 alles klaar moet zijn. Wie het concept voorontwerp wil zien of andere vragen heeft kan op 5 juli naar de inloopbijeenkomst komen. Die wordt gehouden in Hotel De Borgh, (IJshof 1, 4761 BE Zevenbergen) van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Je dient hiervoor aangemeld te zijn via deze link.

  • Het is daarnaast tevens mogelijk om direct contact op te nemen met omgevingsmanager Greetje Boezeman, via [email protected] of 073-6812812.
  • Meer informatie over het project is online beschikbaar op deze webpagina van de provincie.