Roosendaal

Integriteit wethouder Theunis blijft een kwestie van perceptie

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De gelekte opnames waarop wethouder Toine Theunis uit de school klapt over de kwestie Poolse supermarkt aan de Gastelseweg blijven de gemoederen bezighouden. Ook over het rapport van de Commissie Ombudsman lopen de meningen behoorlijk uiteen. Het college, bij monde van de burgemeester, blijft erbij dat er niet zo veel aan de hand is. Buurtbewoners, maar ook een hoogleraar bestuurskunde, noemen de gang van zaken juist ongehoord en stellen de integriteitsvraag.

Het betreffende rapport spreekt onder meer van zwalkende antwoorden. Burgemeester Van Midden geeft toe dat er op dat vlak zeker fouten zijn gemaakt en bezweert dat inmiddels lessen zijn geleerd voor de toekomst. “Ik ben nu bezig met kijken naar hoe we de grootste problemen in de omgeving kunnen wegnemen. Daarna is de vraag hoe we omgaan met de frustratie en irritatie van omwonenden die overblijft.” Dat de supermarkt dus mag blijven zitten is daarmee een feit, al zal ook die ondernemer zich aan de regels moeten houden. De burgemeester rekent erop dat met hem goede afspraken te maken zijn; “Er wordt hard aan gewerkt.” De bewoners zelf zijn nog altijd boos en hebben weinig begrip voor de wijze waarop ze zijn behandeld tot nu toe. Ze vinden dat wethouder Theunis allesbehalve betrouwbaar heeft gehandeld, zeker niet waar het hun belangen betreft.

Boosheid over opnames

In een eerder interview gaf Han van Midden aan behoorlijk ontstemd te zijn over de gelekte opname van het gesprek met het collegelid. De voorzitter van de ombudscommissie, Diana Smiers, gaf aan dat zij er geen enkel probleem mee heeft dat deelnemers aan zo’n bijeenkomst er opnames van maken. Daar zit bij het college de pijn ook niet. Het feit dat ze aan de media zijn doorgespeeld is de reden tot boosheid, het zou wethouder Theunis beschadigd hebben. Die liet eerder deze week weten een stapje terug te doen. Wat hij aan taken gaat inleveren moet nog worden besproken.

Integriteitskaart

De gedane uitspraken die in de opnames te horen zijn noemt Van Midden “echt voor rekening van de wethouder.” Bestuurder Theunis geeft in het betreffende gesprek onder meer aan vrij structureel en bewust de raad niet te hebben geïnformeerd inzake het dossier rondom de supermarkt. Michiel de Vries, hoogleraar Bestuursrecht aan de Radboud Universiteit, noemt dat een mogelijke reden om de integriteitskaart te trekken. De burgemeester geeft aan dat de gemeenteraad daarover gaat maar zegt ook dat er volgens hem geen bewuste negatieve intenties waren, daarom is hij het niet met de hoogleraar eens. In een bredere context is het zelfs begrijpelijk, aldus Van Midden. Het zou tactisch soms ook nodig geweest zijn vanwege onder meer onderhandelingen. Enkele raadsleden zijn bovendien individueel bijgepraat.

Minachtend

Hoogleraar De Vries licht tevens een ander aspect uit het uitvoerige gesprek met de bewoners en ombudscommissie, dat in het late najaar van 2020 plaatsvond. Het viel hem op, doelend op wat Theunis verder zoal zegt; “dat ie heel minachtend is tegenover iedereen in z’n omgeving.” In het gesprek krijgt iedereen ervan langs, van de huidige en de vorige burgemeester tot de andere collegeleden en de raad, soms zelfs met naam en toenaam. “Van zichzelf vindt ie dat ie alles gedaan heeft wat ie maar kon.” De gemeenteraad zou zeker een motie van treurnis kunnen overwegen, als men een integriteitskwestie te zwaar vindt, geeft de hoogleraar aan. Van Midden blijft daarbuiten en wijst er meermaals op dat het echt aan de raad is wat die hiermee doet.

Schadevergoeding voor de omwonenden

Over de in het rapport van de Commissie Ombudsman besproken missers zegt de hoogleraar dat de buurtbewoners met die conclusies naar een civiele rechter zouden kunnen stappen om een schadevergoeding te eisen. Dit omdat de gemeente haar zorgplicht heeft veronachtzaamd. De bevindingen noemt hij ‘snoeihard’. De mooie woorden van de burgemeester, over het orkest dat wel de bladmuziek volgde maar niet in sync speelde, legt De Vries naast zich neer. “Zo’n ombudscommissie zegt toch iets heel anders.”