Roosendaal

Inwoners Roosendaal tevreden over hun stad

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Inwoners van de gemeente Roosendaal zijn gemiddeld genomen tevredener over Roosendaal dan twee jaar geleden. Inwoners zijn vooral tevreden over de voorzieningen, de veiligheid in de eigen buurt, de bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar vervoer. Men is minder tevreden over de voorzieningen voor jongeren, het onderhoud van groen en wegen. Dat blijkt uit de bewonersenquête 2015.

 

Met de bewonersenquête krijgt de gemeente meer inzicht in de beleving van inwoners. De resultaten worden gebruikt bij het ontwikkelen en bijstellen van gemeentelijk beleid.

De waardering van de voorzieningen in de gemeente is op vrijwel alle onderdelen gestegen, waarbij de waardering voor de sportvoorzieningen het sterkst is gestegen. De Roosendaalse kermis en de onderwijsvoorzieningen voor voortgezet onderwijs zijn het hoogst gewaardeerd. In de buurt zijn inwoners met name positief over de basisscholen en winkels voor dagelijkse boodschappen.

Het veiligheidsgevoel in de buurt is toegenomen, maar een deel van de inwoners voelt zich ook wel eens onveilig in de eigen buurt. Wat betreft de criminaliteit in de buurt, worden inwoners vooral geconfronteerd met vernieling van hun auto, woninginbraak en diefstal van fiets/brommer of scooter. Wat overlast betreft, geven inwoners aan last te hebben van hondenpoep en te hard rijdend verkeer.

Met de Bewonersenquête meet de gemeente Roosendaal iedere twee jaar wat er leeft onder inwoners van Roosendaal. In totaal vulden 2.780 inwoners van de gemeente de enquête in.