Roosendaal

Is Stadsrandzone Zuidwest straks de nieuwe woonwijk van Roosendaal?

In rood: locatie potentiële nieuwe woonwijk Stadsrandzone Zuidwest Roosendaal. Bron: VVD Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Elke gemeente worstelt ermee. Woningbouw. Ook in Roosendaal zijn er plannen en visies die moeten zorgen voor voldoende woningen op de korte termijn. Maar volgens de Roosendaalse VVD zijn deze allemaal binnenstedelijk en moeten we rekening houden met langdurige trajecten en vertragingen. Daarom presenteerde de partij gisteravond tijdens de Politieke Beschouwingen een plan voor een nieuwe woonwijk. De voorlopige werktitel: Stadsrandzone Zuidwest Roosendaal.

“De bouw mag niet stil komen te liggen. Ook niet als alle binnenstedelijke locaties straks grotendeels zijn ingevuld.” Dat zei VVD-fractievoorzitter en gemeenteraadslid Menno Nefs gisteravond tijdens zijn presentatie. Volgens Nefs moet het college verder vooruitkijken.

Door het gebied tussen De Bulkenaar en de wijk Weihoek in ontwikkeling te brengen is daar volgens zijn fractie ruimte voor een nieuwe wijk. Hij noemde het de stadsrandzone Zuidwest Roosendaal. “Om de eerste bewegingen richting een nieuwe woonwijk daar mogelijk te maken, willen wij nu al een locatiestudie laten uitvoeren voor dit gebied. Een locatiestudie om voor déze potentiële uitleglocatie te onderzoeken welke kansen er hier zijn voor woningbouw”, legde Nefs uit.

In visies kunnen Roosendalers niet wonen, in een nieuwe woonwijk wel

Dat de VVD juist deze locatie aandraagt komt niet helemaal uit het niets. “We hebben als gemeenteraad een aantal jaar geleden de Omgevingsvisie aangenomen en daarin benoemen we een aantal zoeklocaties voor uitbreiding”, vertelt Nefs. “Dit is één van die locaties. Het ligt tussen de snelweg en het spoor en hier zijn weinig andere dingen mogelijk. Vandaar onze oproep: ga eens kijken wat daar mogelijk is. Benut die grond.”

Steun van coalitiepartijen

Hij daagde de overige raadsleden uit om hierin mee te doen. “Want in visies kunnen Roosendalers niet of nóg niet wonen, in een nieuwe woonwijk wel”, aldus Nefs. Na zijn betoog werd het onderwerp aan tafel verder besproken met Corrie van Leerzem (Forum voor Democratie), Sebastiaan Hamans (CDA) en Christian Villée (GroenLinks). Dat gesprek stemde Nefs optimistisch. “Er waren positieve reacties van CDA en GroenLinks, dat geeft vertrouwen voor de toekomst”, zei Nefs na afloop.

De grote vraag is nu of het college dit gaat meenemen in de Kadernota. Nefs: “wij hebben nu de eerste aanzet gegeven, het is aan het college om te beslissen of ze dit opnemen.” Als dat niet het geval is, is Nefs strijdbaar. “Dan gaan we hier als VVD hard voor strijden op het moment dat we de Kadernota behandelen in de gemeenteraad”, belooft hij.

De VVD-fractie heeft er goede hoop op. “Onze eigen wethouder, Sanneke Vermeulen, is vanuit haar rol als lid van de fractie enthousiast over dit plan en vanavond werd dit ook door onze coalitiepartners CDA en GroenLinks positief ontvangen”, zegt fractievoorzitter Nefs.

 

Beluister het interview met Menno Nefs direct na de Politieke Beschouwingen