West-Brabant

ISD Brabantse Wal: vijf procent minder uitkeringen in 2022 maar armoede stijgt

Han Verbeem Han Verbeem

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal heeft in 2022 het uitkeringenbestand met 5,2 procent zien krimpen: van 2524 naar 2280 bijstandsgerechtigden. In totaal vonden 244 mensen een baan in Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen of is om een andere reden hun uitkering beëindigd – blijkt uit de jaarcijfers van de ISD. Maar, zo benadrukken de wethouders van de drie gemeenten: ondanks de daling van het aantal uitkeringen neemt de armoede juist toe.

ISD-directeur Ron van Toor noemt de krappe arbeidsmarkt een belangrijke reden voor de uitstroom. “Er waren vorig jaar veel vacatures op de arbeidsmarkt”, aldus Van Toor. “Dit bood ook kansen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zij vonden zelf werk met behulp van bijvoorbeeld sollicitatie-ondersteuning van onze kant. Of we konden een werkplek creëren met extra ondersteuning, begeleiding of in aangepaste omstandigheden, zodat de doelgroep met een arbeidsbeperking aan het werk kon.” Ook vonden werkzoekenden een baan over de grens, zo’n 205 werkzoekenden melden zich bij het Grensinformatiepunt (GIP) in de gemeente Woensdrecht. Een deel daarvan heeft in 2022 ook werk in België gevonden. Daarnaast zijn zzp’ers die in de coronatijd nog aanspraak maakten op de bijstand, in de loop van 2022 aan het werk gegaan toen dat weer mogelijk was.

Energietoeslag

De armoede is in 2022 toegenomen, door onder meer de stijgende inflatie en kosten voor levensonderhoud en energie, Opvallend in de cijfers over 2022 is de energietoeslag. De gevolgen van de energiecrisis zijn volgens de Bergse wethouder Dominique Hopmans duidelijk merkbaar: “De eenmalige energietoeslag is op de Brabantse Wal ruim 6900 keer verstrekt”, aldus Hopmans. De drie gemeenten hebben eind 2022 besloten om de regels te versoepelen zodat een grotere groep mensen in aanmerking komt voor de toeslag.

Armoede is blijvend

Zijn Woensdrechtse collega Van der Beek merkt op: “Alleen al in Woensdrecht is in 2022 zo’n achthonderd keer een beroep gedaan op onze armoedemiddelen.” Woensdrecht telt volgens Van der Beek 240 uitkeringsgerechtigden en dat betekent dat ook andere inwoners met armoede te maken hebben. Volgens hem is het onmogelijk de armoede volledig te bestrijden. “Dat zou een illusie zijn. Maar we doen als gemeenten wél onze uiterste best om de gevolgen van die armoede zoveel mogelijk te bestrijden en handreikingen te bieden waar dat mogelijk is.”