Geen regio geselecteerd

Islamitische begraafplaats in Bergen op Zoom krijgt eeuwig grafrecht

Islamitische begraafplaats in Bergen op Zoom © ZuidWest TV

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De islamitische begraafplaats in Bergen op Zoom heeft per direct het eeuwige grafrecht gekregen. Hiermee is de begraafplaats de derde in Nederland waar dit mogelijk wordt. 

Bij een eeuwig durend grafrecht wordt het graf niet geruimd. Vroeger kwamen in Nederland eeuwigdurende grafrechten regelmatig voor. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig begraafplaatsen die dit toepassen. Bij het islamitische geloof is het ruimen van graven uit den boze. Een graf mag niet worden geschonden.

Nabestaanden

De islamitische begraafplaats in Bergen op Zoom is opgericht in 1983 en valt onder de R.K. Begraafplaats in Bergen op Zoom. Nabestaanden komen nu tot de ontdekking dat de graven er niet voor eeuwig blijven liggen. Vanuit de islamitische gemeenschap kwamen hier vragen over. Daarom dat het bestuur van de R.K. Begraafplaats besloten heeft het eeuwig durend grafrecht mogelijk te maken.

Jongere generaties

Binnen de islamitische wereld in Nederland is de laatste jaren veel vraag naar een begraafplaats met eeuwige grafrust. De islamitische begraafplaats in Bergen op Zoom telt momenteel 115 graven, maar dat aantal zal de komende jaren alleen maar stijgen. Dit komt doordat de jongere generaties moslims in Nederland begraven willen worden en niet in het land van herkomst of het land waar hun ouders vandaan kwamen.

De nabestaanden van de graven worden nu benaderd. Zij kunnen dan besluiten het eeuwig grafrecht af te kopen.