Roosendaal

JOGG-aanpak Kalsdonk drie jaar verlengd

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Ook de komende jaren investeert de gemeente Roosendaal in een gezonde leefstijl voor kinderen in de wijk Kalsdonk. Samen met basisschool De Vlindertuin, Sportservice Noord-Brabant en de GGD blijft de gemeente zich de komende drie jaar extra inzetten om gezond eten en bewegen voor kinderen in Kalsdonk makkelijker en aantrekkelijker te maken. Dit alles om te bevorderen dat het aantal kinderen met een gezond gewicht toeneemt.

De overeenkomst komt voort uit de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). De JOGG-aanpak is gericht op het veranderen van de leefomgeving van kinderen, zodat zij makkelijker gezonde keuzes kunnen maken. Zoals het drinken van water in plaats van frisdrank. Zo is er in de wijk het allereerste watertappunt van Roosendaal geopend, een initiatief van de JOGG-partners en de wijk Kalsdonk. Om het watertappunt nog aantrekkelijker te maken, is er een 3D-straattekening gemaakt door een kunstenaar. Leerlingen van basisschool De Vlindertuin hebben daarvoor ideeën aangedragen.

In Roosendaal gaat het project de komende jaren verder onder de naam ‘Doe je mee, fit is oké’. Deze slogan is bedacht door de kinderen van basisschool De Vlindertuin in Kalsdonk. Per schooljaar wordt een thema gekozen, waarop dat jaar de nadruk wordt gelegd. Voor het schooljaar 2015/2016 was het thema ‘water drinken’, voor het volgende schooljaar is ‘groente’ het thema.

Foto: Basisschool De Vlintertuin