Roosendaal

Jongerenraad groeit door met mooie plannen, in diverse en nieuwe setting

Het nieuwe bestuur van de Roosendaalse Jongerenraad

Kitty Joachems Kitty Joachems

De Jongerenraad Roosendaal start 2021 met een grotendeels nieuw bestuur en een toegenomen aantal leden. De coronacrisis heeft de Jongerenraad niet minder inzetbaar gemaakt voor de jeugd in de gemeente Roosendaal.

Door: Kitty Joachems

Normaal gesproken houdt de Jongerenraad een fysieke symbolische bestuurswissel tussen het uitgaande en inkomende bestuur. Met de huidige coronamaatregelen is dit nu nog niet mogelijk. Daarom maakt de Jongerenraad wél alvast het nieuwe bestuur bekend. In de toekomst wordt gekeken naar een moment om de ceremoniële bestuurswissel alsnog te houden.

Nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur bestaat uit vijf jongeren met allemaal verschillende achtergronden. Sebastiaan Waegemaekers (21) begint aan zijn tweede termijn, maar eerste volledige jaar als voorzitter. Waegemaekers studeert International Real Estate & Facility Management, aan de BUas in Breda en volgt aankomend jaar een pre-master. Zijn focus ligt dit jaar op het hemelsbreed optimaal inzetten van de Jongerenraad. Hij is blij met de aanwas van nieuwe leden. “Nu kunnen we meer organiseren, beter adviseren en ons inzetten om Roosendaal een stukje mooier, beter en functioneler te maken voor jongeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het creëren van introductieactiviteiten voor inkomende studenten”, zegt Waegemaekers. “Ik zie daarbij ook graag dat studenten worden betrokken in de besluitvorming ervan. Er wordt nog steeds vaak óver jongeren gepraat, en te weinig mét de jongeren.”

Mooie toekomst voor Roosendaalse jongeren

Mohamed Abdelaziz Mersel (19) vervangt vertrekkend vicevoorzitter Björn Rommens. Mersel studeert Bestuurskunde aan de Avans Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch. Hij is initiatiefnemer van het Advies Studieplekken in de gemeente Roosendaal. Hij helpt leden van de Jongerenraad zich te ontwikkelen op persoonlijk vlak. Zijn drijfveer is bij te dragen voor en met de Roosendaalse jongeren aan een mooie toekomst. Mersel: “de sleutel tot succes? Verschillen zijn een punt, maar door besef en tolerantie te creëren voor onderlinge waarden en normen kan men stappen naar elkaar maken en zorgen voor die verbinding.”

Van stichting naar vereniging

Willem van Oosterhout (20) vervangt vertrekkend secretaris Joyce Rommens. Van Oosterhout studeert politicologie en rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn focus ligt dit jaar op de interne organisatie van de Jongerenraad. “Ik hoop dat we dit jaar van een stichting in een vereniging kunnen veranderen. Voor de toekomstbestendigheid en de professionaliteit van de Jongerenraad zou dat geen overbodige luxe zijn.”

Groen en blauw

Çekwara Yildiz (21) begint aan zijn tweede, maar eerste volledige termijn als penningmeester. Yildiz studeert fiscaal recht en rechtsgeleerdheid aan Tilburg University. Hij wil met gemeente, horeca en scholen de koppen bij elkaar steken om van Roosendaal een bruisende stad te maken waar jongvolwassenen willen blijven wonen en waar ze na een lange dag studeren graag vertoeven. “Nu het rampjaar 2020 verleden tijd is kijk ik uit naar een hopelijk voorspoedig 2021. Ik wil me inzetten voor Roosendaal als studentenstad. Jammer genoeg vertrekken er, na het behalen van hun diploma op het voortgezet onderwijs, nog steeds veel jongvolwassenen. Reden hiervoor is logischerwijs de bereikbaarheid van de onderwijsinstelling, maar als je een rondvraag doet bij de studenten zal je altijd horen: “In Roosendaal is toch niks te beleven?” En daar hebben ze gelijk in”, aldus Yildiz. “Ik wil samen met de Jongerenraad de stem zijn van de studenten die (nog) in Roosendaal wonen, zodat we wél gehoord worden en er eindelijk iets gedaan gaat worden aan Roosendaal als studentenstad. Het imago van Roosendaal moet niet op de schop, maar het kan wel een nieuw laagje verf gebruiken: het mist nog wat groen en blauw.”

Verschillende achtergronden

De heren worden aangevuld door Lieke Timmermans (22) als algemeen bestuurslid. Timmermans zit in haar master fiscaal recht aan de Tilburg University. Binnen de Jongerenraad zet ze zich in voor jongeren die bezig zijn met afstuderen en voor de keuze staan om in Roosendaal te gaan wonen of uit te vliegen naar andere steden.

Gevraagd én ongevraagd advies

Ook in de samenstelling van de Jongerenraad zelf is wat veranderd. Aan het begin van 2020 waren er 10 leden. Dit jaar start de Jongerenraad met 18 leden. De jongeren komen vanuit verschillende wijken en dorpen in de gemeente en ook zij hebben verschillende achtergronden. De Jongerenraad Roosendaal is een belangenbehartiger voor en door jongeren uit Roosendaal van 12 t/m 27 jaar. Zij vormen de schakel tussen de jongeren en verschillende organisaties binnen de gemeente. Ze geven gevraagd én ongevraagd advies aan de gemeenteraad en andere instanties en houden zich bezig met verschillende projecten waar jongeren belang bij hebben.