Roosendaal

Kan gemeente Roosendaal verenigingen helpen nu de energiekosten explosief stijgen?

Foto: Shutterstock

Kitty Joachems Kitty Joachems

Nederland bevindt zich momenteel in een energiecrisis. De kosten van gas en elektriciteit zijn explosief gestegen en voor veel inwoners nog nauwelijks te betalen. Maar ook verenigingen dreigen in de problemen te komen. Dat constateren de Roosendaalse raadsleden Eric de Regt en Martijn Verbeek van de VLP. Ze vragen het college of er al acties uitstaan om deze verenigingen te helpen.

Vooral verenigingen met eigen kleedkamers en douches worden getroffen. De Regt en Verbeek schrijven aan het college “deze verenigingen zien hun energielasten met duizenden euro’s stijgen (stijgingen van 400% zijn geen uitzondering), naast de al heersende inflatie.” Volgens de raadsleden moeten verenigingen allerlei maatregelen treffen om overeind te blijven.

Douchen verboden

“Een aantal verenigingen verhoogt de contributie. En het douchen na het sporten wordt soms al verboden”, schrijven de VLP-raadsleden. Tegelijkertijd voelen verenigingen zich beperkt in hun mogelijkheden want ze willen hun leden niet kwijt. Want minder leden betekent automatisch minder inkomsten. De Regt en Verbeek spreken in hun brief dan ook hun zorgen uit over deze situatie. Volgens hen kunnen verenigingen in de financiële problemen komen, leden verliezen en mogelijk zelfs omvallen.

Extra financiële steun

Het is een feit dat in de gemeente Roosendaal het onderhoud in de meeste gevallen is overgedragen aan de verenigingen. Dat betekent dat onderhoud aan gebouwen en faciliteiten geheel voor rekening van de clubs komt. Datzelfde geldt dus ook voor de kosten voor gas en elektriciteit. De Regt en Verbeek vragen het college of zij bereid zijn hierover met de verenigingen in overleg te gaan. Ook vragen ze te onderzoeken of extra financiële steun mogelijk is.

Duurzaamheidsmaatregelen

In hun schrijven suggereren de raadsleden een eenmalige subsidie, compensatie via een verhoging van de reguliere jaarlijkse jeugdledensubsidie of financiële steun bij het aanschaffen en installeren van duurzaamheidsmaatregelen. Ze vragen het college ook of er nog andere manieren zijn om de verenigingen te ondersteunen.