Wouw

Kasteel van Wouw wordt onderdeel van Zuiderwaterlinie

Foto: Stichting Kasteel van Wouw

Paul Joachems Paul Joachems

Al enkele jaren proberen de stichting Kasteel van Wouw en de gemeente Roosendaal gezamenlijk het archeologisch rijksmonument ook bovengronds zichtbaar te maken. Door een fikse subsidie kan de stichting nu aan de slag.

Door: Paul Joachems

De Kasteelweide is al jaren een aantrekkelijke bestemming voor wandelaars vanuit het dorp Wouw. Door het project van het Kasteel van Wouw worden de verdedigingswallen, gracht en funderingsresten weer zichtbaar gemaakt. Het kasteel gaat dan ook deel uit maken van de Zuiderwaterlinie en draagt dan bij aan de toeristische mogelijkheden rondom Wouw. Bijzonder detail is dat de oorspronkelijke gracht van het kasteel onder andere gaat dienen als waterinfiltratie om verdroging tegen te gaan. Het hele project is een samenwerking tussen provincie, waterschap, gemeente Roosendaal, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de stichting Kasteel van Wouw.

Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie is een Nederlandse militaire verdedigingslinie uit de 17e en 18e eeuw, waarvan enkele gedeelten nog tot 1952 in gebruik zijn geweest. De linie liep vroeger vanaf Sluis in Zeeland tot aan Nijmegen. De militair en vestingbouwkundige Menno van Coehoorn wordt gezien als het brein achter deze Zuiderwaterlinie. Van Coehoorn was ook verantwoordelijk voor de versterking van onder andere vestingstad Bergen op Zoom.

Historie Kasteel van Wouw

De Kasteelweide ligt ten noordwesten van het dorp Wouw. Het kasteel van Wouw stond op dit perceel aan het einde van de Casteelse Dreef wat bereikbaar is vanaf de Waterstraat en de Boomhoefstraat. Het kasteel stamt oorspronkelijk uit de 13e eeuw en tijdens de tweede helft van de Tachtigjarige Oorlog verliest het kasteel haar functie als de omwalling met hoektorens wordt afgebroken. Tot het begin van de negentiende eeuw staan er op het terrein nog gebouwen en in 1911 sloopt uiteindelijk de eigenaar van het terrein de laatste constructies.

Grootste deel eind 2021 klaar

De totale begroting bedraagt € 1.324.688,-. Door bijdragen en subsidies van derden en een grondruiling met een aangrenzende agrariër hoeft gemeente Roosendaal maar € 128.640,- aan eigen aanvullende middelen in te zetten. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het definitief ontwerp en het starten van de noodzakelijke procedures. Als die procedures bij het Waterschap en de Rijksdienst voor Erfgoed doorlopen zijn wordt er aanbesteed. De verwachting is dat medio 2021 gestart kan worden met de uitvoering. Het grootste deel van het werk zal eind 2021 gereed zijn.