Bergen op Zoom

Kinderen van De Borghoek aan de slag met filosofie

Daphne Haverkamp Daphne Haverkamp

Nadenken over vragen en er met elkaar over praten. Dat is de bedoeling van de lesmethode Kleine Grote Denkers. De Borghoek in Bergen op Zoom is een van de scholen van de Lowys Porquin Stichting, die de komende vier jaar lessen filosofie aanbiedt.

De kinderen van groep 6/7 zijn al druk aan de slag met vragenkaartjes. Ze discussiëren met elkaar over verschillende onderwerpen, zoals vrijheid. “Het doel is dat kinderen leren om te beschrijven wat ze denken”, aldus Kleine Grote Denkers-oprichter Ruud Verbraak.

Mening onderbouwen

Hij vindt meer filosofie in het basisonderwijs erg belangrijk . “We willen kinderen leren om hun manier van denken uit te leggen in woorden.” Hij is al enige tijd in gesprek met de LPS. “Hieruit bleek dat onze onderwijsvisie erg overeenkomt. Zo willen we beide de kinderen enthousiast maken om te leren en zich zelf te ontwikkelen.”

Hierna werd een lespakket ontwikkeld met ruim tweehonderd leerkrachten. In dit pakket zitten verschillende spellen en opdrachten, waarin kinderen met vragen worden uitgedaagd. “Het doel is dat kinderen leren om om te beschrijven wat ze denken. Ook leren ze dat er niet altijd één waarheid is en iedereen een mening heeft, zolang ze die maar kunnen onderbouwen.”

Spelenderwijs leren

De 10-jarige Ivo is het daarmee eens. Dat het spel in de klas wordt gespeeld, is volgens hem ideaal. “Je krijgt een stelling over een bepaald onderwerp, zoals vrijheid. Je moet dan op een spelbord aanwijzen of je het er mee eens bent of niet.”

Dat de kinderen veel van de lessen opsteken, is al goed te zien. “Voor mij betekent filosoferen dat ik leer hoe anderen denken en discussiëren”, vertelt de 10-jarige Noor. “Ik leer dat meningen of regels niet altijd overal hetzelfde zijn.”

Zo had ze het met haar groepje over huisarrest. “Door met elkaar te praten over dat onderwerp, heb ik geleerd dat dat bij iedereen anders wordt aangepakt. De een mag bijvoorbeeld even niet buiten spelen, terwijl een ander meer vrijheid heeft.”

Over een ding zijn de kinderen het in ieder geval eens. “Het is belangrijk en goed om te filosoferen in de klas”, aldus Ivo. “Door samen met klasgenootjes over bepaalde onderwerpen en te filosoferen, leer ik andere meningen en gedachtes kennen.”