Klundert

Klundert krijgt metamorfose: vernieuwd centrum, extra huizen en opknapbeurt rondom Stenen Poppen

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Een levendig centrum dat uitnodigt als ontmoetingsplaats. Detailhandel, horeca, culturele en recreatieve functies en evenementen. Het zijn plannen voor het centrum van Klundert waar de gemeente Moerdijk mee aan de slag wil. Daarin wordt nu de eerste stap gezet: de inventarisatiefase.

Hoe het nieuwe centrum eruit gaat zien is nog niet bekend. Daarom eerst de inventarisatiefase. Na de inventarisatiefase volgen de ontwikkelscenario’s en een participatietraject met inwoners, verenigingen en ondernemers. Daaruit zou dan een voorkeursscenario moeten ontstaan, en aansluitend daaraan een uitvoeringsprogramma. De participatieavonden wordt samen met de klankbordgroep Klundert georganiseerd. Halverwege juni vindt zo’n participatieavond plaats. Dan staan de visie en het uitvoeringsprogramma op de agenda. De uitnodiging hiervoor volgt nog.

Bruggen

De eerste stap in de metamorfose is het renoveren van de bruggen die aan het centrum liggen. “De voorbereidingen hiervoor zijn al een eind gevorderd”, laat de gemeente weten. Wel loopt het iets uit vanwege voorbereidende ontwerp aanpassingen aan de kabels- en leidingen vanuit Enexis. “Verwacht wordt dat de versterking van de Kaaibrug in de Hoogstraat eind augustus 2024 kan starten. Aansluitend volgen de renovaties van de Groene Brug in de Brugstraat en de Blauwe Sluisdijkbrug.

Wanneer de bruggen gerenoveerd zijn is het tijd voor het project centrumontwikkeling Klundert fase 2. Dit houdt in dat de straten in het centrum heringericht gaan worden. “Kortom: het centrum van Klundert krijgt een metamorfose die na de zomer zichtbaar gaat worden.”

Westschans en Bolwerk

Ook is de gemeente druk met de woningbouwopgave in Klundert. Momenteel is de gemeente bezig met het opstellen van de wijziging van het Omgevingsplan voor de geplande woonwijk Westschans, dat ligt aan de westzijde van Klundert. Hieronder valt ook de benodigde ontsluitingsweg. Het gaat om een woonwijk met 142 woningen. “De verwerving van de benodigde gronden verloopt voorspoedig en de wijziging van het Omgevingsplan ligt na de zomer, in september, ter inzage.” Er komt een informatieavond voor belangstellenden. Wanneer dat is wordt in juni bekendgemaakt. In het eerste kwartaal van 2025 wordt de wijziging van het Omgevingsplan door de gemeenteraad vastgesteld.

Een ander project is Het Bolwerk. Dat richt zich op de herontwikkeling van de locatie hoek Oliemolenstraat/Westerstraat in Klundert. Het gaat om een woonwijk met een appartementencomplex van 24 appartementen, inclusief een parkeergarage, negen rijwoningen en twee onder-een-kapwoningen. Al deze woningen zijn al verkocht. De verkoop van de appartementen moet nog plaatsvinden. De eerste woningen zouden vanaf 2025 opgeleverd moeten worden.

Stenen Poppen

Als laatste krijgt ook het gebied rondom Stenen Poppen een grote opknapbeurt. Als er geen zienswijzen worden ingediend en de omgevingsvergunning verleend kan worden, starten de werkzaamheden hiervoor na de bouwvakantie. Dat plan bestaat uit het bouwen van een uitkijksteiger, picknickbankjes, een fietsenstalling en informatieborden.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden zo’n drie maanden gaan duren. “Hiermee wordt het vestingwerk met de monniken beter zichtbaar in het Klunderts landschap, en aantrekkelijker voor bezoekers”, aldus de gemeente Moerdijk.