Halsteren

Kogel door de kerk voor Tennet-station: Bergs college kiest locatie 2, alternatief 4b onhaalbaar

Han Verbeem Han Verbeem

Het nieuwe hoogspanningsstation van TenneT komt zeer waarschijnlijk bij gemaal De Pals, in de noordelijke Auvergnepolder. Het Bergse college stelt de gemeenteraad variant 2 voor als locatiekeuze. Veel smaken zijn er niet, want als de raad op 10 maart geen besluit neemt dan grijpt de rijksoverheid in – waarschuwt wethouder Barry Jacobs. De hete aardappel over de verkiezingen heen serveren is dus geen optie.

In totaal heeft de Bergse raad zeven locaties in en rondom de Auvergnepolder onderzocht. Vijf daarvan zijn vergunbaar en uitvoerbaar, aldus netbeheerder TenneT. Twee vallen af: de Ster van Lepelstraat langs de A4, en het door de gemeenteraad voorgestelde alternatief 4b -vlak boven het Zoommeer. De aanvankelijke voorkeur ging uit naar variant 1, de meest noordelijke. Maar dat stuitte op bezwaren van de bevolking in Lepelstraat, vervolgens kwam 4b in beeld. Woensdag presenteerde onderzoeksbureau Witteveen en Bos de haalbaarheidsstudie van 4b en daaruit is gebleken dat dit gebied niet geschikt is voor het 380kV-station; onder meer door de nabijheid van kwetsbare natuur.

Zes extra masten

Het Bergse college heeft daarom de kaarten opnieuw geschud. Wethouder Jacobs betreurt het dat de belangen van de inwoners onvoldoende zijn meegewogen maar uiteindelijk is nu, alles afwegende, alsnog de beste keuze gemaakt – constateert hij. De keuze voor variant 2 betekent wél, dat er zes extra hoogspanningsmasten komen – echter twee minder vergeleken met de meest noordelijke variant 1. “Maar het is zoals het is”, merkt Jacobs op. Het is in dit complexe dossier onmogelijk om iedereen te ontzien. Donderdag 3 maart komt het nieuwe raadsvoorstel aan de orde in de raadscommissie, een week later is de besluitvorming.