Wouw

Komst groot zonnepark Wouw onzeker: ‘Landschap gaat eraan!’

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Kritiek over landschapsvervuiling leek er anderhalf jaar geleden voor te zorgen dat het plan van Kronos Solar, een zonnepark van zestien hectare in Wouw, van de baan geveegd zou worden. Maar mogelijk hebben de VLP en de dorpsraad nu te vroeg gejuicht.

De gemeenteraad stemde destijds in grote getalen tegen het plan. GroenLinks vond daarentegen dat hun zienswijze was gebaseerd op een mening, in plaats van ruimtelijke ordening. De rechtbank in Breda schoot de weigering van de Verklaring van Geen Bedenkingen (een instemming voor het verlenen van een omgevingsvergunning, red.) onlangs af. Zij vond hun argumenten namelijk niet goed onderbouwd.

Duurzaamheidsslag

Dorpsraadvoorzitter Harry van Eekelen mijmert over het plan, terwijl hij naar het glooiende landschap tussen de Smalle Beek en Het Loopje kijkt. “Zestien hectare is zo’n twintig voetbalvelden groot! Moet je voorstellen dat je hier nauwelijks groen gaat zien, alleen nog maar zonnepanelen…”

“Ook wij kijken liever tegen bomen en groen aan dan tegen zonneparken. Laat dat duidelijk zijn”, vertelt fractievoorzitter Christian Villée van GroenLinks. Toch is de partij voor de komst van het zonnepark.

Zonneparken zijn op korte termijn nodig om aan de duurzaamheidsslag te voldoen, vindt GroenLinks. Volgens de partij zijn zonnepanelen op daken en windmolens namelijk niet voldoende. “Zeker niet in Roosendaal, want hier willen ze vanwege vliegbasis Woensdrecht geen extra windmolens plaatsen.”

Herstelbandage

De zonnepanelen zouden daarnaast goed zijn voor het beeklandschap, vervolgt Villée. “Ze vormen een herstelbandage.”

Zo kunnen de bodem en het grondwater tijdens een periode van maximaal dertig jaar namelijk weer zuiveren en herstellen. Zij bevatten namelijk veel schadelijke landbouwstoffen, zoals kunstmest. “Voor ons is dit van enorm grote waarde voor de toekomst van deze omgeving.”

Vervolgstappen

Ondanks dat Kronos Solar het landschap na deze periode weer moet terugbrengen in de originele staat, heeft de dorpsraad ‘grote moeite’ met de komst van een zonnepark in het glooiende landschap. Van Eekelen pleit daarom voor een zonnepark op een industrieterrein. “We zijn niet tegen zonneparken, duurzaamheid en groene energie, maar wel dat dit prachtige landschap eraan gaat. Dat is het probleem.”

Daarom worden er vervolgstappen genomen, vult Martijn Verbeek van de VLP nog aan. “Wat er nu nog rest, is in beroep gaan bij de Raad van State of een nieuw besluit nemen. Dan kan het park eventueel nog tegengehouden worden.”