Roosendaal

Komt aan de overlast bij supermarkt Gastelseweg dan toch een einde?

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

In een goed gevulde Roosendaalse raadzaal vond dinsdagavond 25 april de laatste evaluatiebijeenkomst plaats rondom de voortslepende problematiek aan de Gastelseweg. Het had veel weg van een gamechanger. De al acht jaar over overlast klagende bewoners leken veel meer dan voorheen het gelijk aan hun zijde te krijgen.

Omwonenden hebben al heel lang last van wat er zich bij en om de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg afspeelt. Klachten lopen uiteen van grote aantallen wegmisbruikers en foutparkeerders tot openbare dronkenschap, bedreigingen en agressie. Met name de rol die de gemeente speelt is een deel van de buurt een doorn in het oog. Die treedt niet voldoende op en zadelt daarmee de omgeving structureel op met de problemen.

Een jaar geleden is daarom een maatregelenplan ingegaan dat meermaals werd geëvalueerd. Het moet leiden tot een definitieve oplossing. Binnenkort legt het college een voorstel weg bij de gemeenteraad. Meer eerst werden dinsdag de meest recente resultaten en de gang van zaken in de omgeving doorgenomen, in aanwezigheid van een aantal buurtgenoten en raadsleden. Ook burgemeester Han van Midden was aangeschoven, vooral als toehoorder.

Onder leiding van voorzitter Remco Oosterhoff vond een bijeenkomst plaats waarbij de gemeente, boa’s en beveiligingsbedrijf De Brug presenteerden wat zij in het laatste deel van 2022 en het eerste deel van 2023 aan gegevens hebben opgehaald. Die cijfers liegen er niet om. Er zijn door handhavers van half oktober tot eind april zo’n 340 controles gehouden. Die leverden 100 overtredingen op, waarvan er ongeveer 70 beboet werden. Dit betrof bijna allemaal parkeer- en verkeersovertredingen.

Wildplassen en andere overlast

De observaties van beveiligingsbedrijf De Brug geven een iets ander beeld. Deze controleurs constateerden in opdracht van de gemeente veel verkeersoverlast maar tevens misdragingen als wildplassen en andere overlast voor omwonenden. Verder is vastgesteld dat er nog altijd heel veel over de stoep wordt gefietst en dat dit met name bezoekers van de winkel zijn. De Brug signaleerde bovendien dat de drukte in de straat met bijna twee derde is toegenomen in twee jaar tijd. Dat bevestigt het beeld dat de buurt ook al langer schetst.

Totale cijfers veel hoger

Het bewonerscomité dat zich al jaren inzet voor het terugkeren van de rust in hun buurt kwam met wat eigen rekensommen. Ze beschikken over volop bewijzen die aantonen dat de cijfers in totaal nog veel hoger liggen. Dat kan ook niet anders want de boa’s en De Brug hebben alleen momentopnamen vastgelegd, al is de Gastelseweg volgens een van de handhavers wel de meest gecontroleerde locatie van de gemeente. Eén van de leden van het buurtcomité merkte op dat de problemen allemaal begonnen toen de Poolse supermarkt zich hier vestigde.

Bezoekers winkel kennen de regels niet

De bedrijfsleider van de betreffende winkel heeft een andere kijk op de kwestie. Hij stelt zich te houden aan de een jaar ervoor gemaakte afspraken met de gemeente. Onderdeel daarvan is een bijgehouden logboek over wat er zoal mis gaat, waarvan de buurt de bestaanslengte en de inhoud betwist. Volgens de ondernemer is een deel van het probleem dat zijn klantenbestand nogal snel wisselt omdat het veelal seizoenswerkers zijn. Die kennen vaak de Nederlandse regels niet. In Polen is het heel normaal om over de stoep te fietsen. Hij vindt daarnaast dat de cijfers helemaal niet zo hoog zijn, als je die zou vergelijken met andere winkels zoals die van hem.

Gemeente checkt afgesproken logboek niet

Dat is het moment dat er wat discussies ontstaan. De omwonenden en een tegenover de winkel gevestigde ondernemer bestrijden dat het logboek compleet is. Het zou ook pas in het najaar in gebruik genomen zijn. Ze nemen de gemeente kwalijk dat die hierop niet controleert. Gemeentedirecteur Hans Mulder zegt dat zijn organisatie dit niet mag, om privacy-redenen. Een bijzondere redenering want het logboek is juist door ambtenaren voorgesteld, waarbij ze aangaven dat ook de buurt hier inzage in moest kunnen krijgen. Over mogelijke privacygevoelige informatie en of die überhaupt mag worden vastgelegd is nooit gesproken. Toehorend burgemeester Han van Midden besluit dan toch even in te grijpen; er moet nog eens goed worden gekeken naar de inhoud van die intentieovereenkomst, waarin onder meer dat logboek is opgenomen.

De gemeenteraad aan zet

De aanwezige raadsleden kijken geregeld op van de informatie die ze zoal ter ore komt. Er komen verschillende en soms vrij kritische vragen uit voort, tevens spreken sommigen hun begrip uit voor de frustraties van de omgeving van de supermarkt.

Daar is het bewonerscomité blij mee, meldt woordvoerder Andy Knobel. Ook na de bijeenkomst heeft hij van meerdere raadsleden te horen gekregen dat het zo niet langer kan. Het is nu aan het Roosendaalse college om op basis van alle input met een voorstel te komen richting de raad. Die is er in meerderheid van overtuigd dat aan deze situatie een einde dient te komen, volgens Knobel. Waarschijnlijk ligt dat plan er in juni.