Roosendaal

Koop lokaal in heel Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Inwoners van de gemeente Roosendaal moeten nog bewuster worden van het belang van kopen bij lokale ondernemers. Dat vindt de gemeenteraad. In de laatste vergadering voor het zomerreces gaven zij het college opdracht om hier actie op te ondernemen.

“Lokale ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente Roosendaal. En zij zijn keihard getroffen in deze coronaperiode”, dat zei Arwen van Gestel tijdens de vergadering namens de VLP. Zijn motie werd ook ondertekend door GroenLinks, D66, Wezenbeek, ChristenUnie en Burger Belangen Roosendaal. Zij verwachten dat het nog lang zal duren voordat ondernemers weer op het oude niveau zaken kunnen doen.

Ook na de coronaperiode

“We kunnen de lokale ondernemers steunen door meer lokaal te kopen. Niet alleen nu, maar ook na de coronaperiode. Want iedereen die lokaal koopt draagt bij aan het behoud van koopvoorzieningen en werkgelegenheid in de eigen omgeving”, stellen de raadsleden in de motie. Ze vinden bovendien dat dit een bijdrage levert aan het versterken van een duurzaam Roosendaal en een circulaire economie.”

Campagne en communicatie

In de motie vragen ze het college om volgend jaar een bedrag van 30 duizend euro in te zetten. Het geld wordt gebruikt voor een loyaliteitscampagne en de communicatie die daarbij hoort. De gemeente moet daar actief in bijdragen en in gesprek gaan met partijen als bureau Citymarketing, winkeliers- en ondernemersverenigingen.

Overbodig

Tijdens de vergadering zeiden zowel de Roosendaalse Lijst als wethouder Lok dat de motie overbodig is. Zij vinden dat er geen extra geld hoeft te worden vrijgemaakt. Bureau Citymarketing heeft volgens hen budget om het kopen bij lokale ondernemers te stimuleren. En hier wordt dan ook al volop op ingezet, vinden zij.

Motie aangenomen

Toch gaat Lok er mee aan de slag want de motie werd niet alleen gesteund door de indieners. Ook PvdA en Lokaal Sociaal 21 stemden voor. Met een meerderheid van stemmen is de motie aangenomen.