Bergen op Zoom

Krijnen (Samen0164) bekritiseert Bergs vastgoedbeleid: ‘Penny wise, pound foolish’

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeente Bergen op Zoom heeft vorig jaar de fietsenstalling in de Sint Annastraat voor 182.500 euro verkocht en huurt deze via Parkeerbeheer terug, voor 18.000 euro per jaar. Een nieuwe bestemming voor het pand is echter nog niet in zicht, zo blijkt, en het pand staat sinds de jaarwisseling leeg. Raadslid Reinoud Krijnen (Samen0164) vindt de gang van zaken onbegrijpelijk en noemt het beleid ‘penny wise, pound foolish‘ en kortzichtig: “Eerst verkopen en vervolgens huren. Binnen tien jaar zijn we de opbrengsten kwijt aan huurgeld. En het eind van het liedje: geen stalling, geen vastgoed, geen geld.”

Vast aan contract

Met het verdwijnen van de stalling is er geen bewaakt fietsenbeheer meer in de Bergse binnenstad. Het gebouw is in juni verkocht met de mogelijkheid om het nog jaren door te verhuren aan de stalling van stichting Samen Werken. Maar deze trok in januari de stekker uit het project. De stichting stopt de werkzaamheden en de medewerkers -mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt- zijn ondergebracht bij andere sociale diensten. De gemeente zit echter nog acht jaar vast aan het huurcontract met de huidige eigenaar.

Visie ontbreekt

Volgens Krijnen ontbreekt het de gemeente aan een duidelijke en transparante visie op vastgoed. Dinsdag gaf beleidsambtenaar Patrick van de Watering een presentatie aan de gemeenteraadsleden. Het uitgangspunt van het huidige beleid is, dat de gemeente een minimale vastgoedportefeuille beheert en dan nog alleen panden die strikt noodzakelijk zijn en tot de kerntaken behoren. “Maar het beheren van parkeerterreinen is ook geen kerntaak. En die worden niet van de hand gedaan. Een fietsenstalling blijkbaar wel.”

Verkeerde zuinigheid

Krijnen, die een achtergrond heeft als financieel specialist, bekritiseert het beleid dat gebaseerd is op verkeerde zuinigheid. “Ja, vanuit de korte termijn gezien lijkt het voordelig: voor de gemeente is het geld in het laatje en dat is goed voor de afbouw van de miljoenenschuld. Maar terughuren is áltijd duurder. Want een nieuwe eigenaar moet er ook aan verdienen.” En het is handig om eerst goed na te denken wát de gemeente met een pand wil doen alvorens het in de etalage te zetten.

Nul op rekest

Wat het verdwijnen van de fietsenstalling betreft zijn de inwoners van Bergen op Zoom en de binnenstadbezoekers de dupe. Daarover heeft het raadslid van Samen0164 al eerder aan de bel getrokken bij het Bergse college, maar daarover kreeg hij nul op het rekest. De gemeente is niet bereid te investeren in een nieuwe overdekte stalling elders in het stadscentrum. Dat moet maar vanuit particuliere initiatieven ontstaan, zo reageert het college op vragen van Samen0164. Ook de Fietsersbond heeft teleurgesteld gereageerd op deze beleidslijn. Drie jaar geleden, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, waren er nog grootse plannen voor een City Service Punt in een voormalige muziekwinkel. Daar is na de verkiezingen echter niets van terecht gekomen. Voor Krijnen was het niet nakomen van deze verkiezingsbelofte aanleiding voor zijn breuk met de CDA-fractie om als éénmansfractie verder te gaan in de Bergse raad.