Bergen op Zoom

Glymesstraat deze maand op de schop: opnieuw verkeershinder

De kruising van de Glymesstraat met de Belvederestraat in Bergen op Zoom. (Foto: Google StreetView)

Han Verbeem Han Verbeem

Het verkeer op de zuidelijke centrumring rond Bergen op Zoom moet deze maand opnieuw rekening houden met hinder door werk aan de weg. De kruising van de Glymesstraat en Coehoornstraat gaat van 7 tot 18 juni op de schop. De bestrating van trottoirs en fietspaden wordt aangepast en de rijbaan krijgt een nieuwe laag asfalt, zo laat de gemeente weten. De kruising met de Belvederestraat en Boutershemstaat wordt tussen 21 juni tot 2 juli aangepakt.

Omleidingen

Dinsdag 8 juni is de straat geheel afgesloten tussen zeven uur ‘s ochtend en vier uur ‘s middags. Maar ook de dagen erna zijn omleidingen te verwachten, aldus de projectuitvoerder. De graafwerkzaamheden zijn nodig voor het aanleggen van nieuwe kabelbuizen. Ook wordt een proefsleuf gegraven voor een nieuwe oversteekplaats en de bijbehorende verkeerslichten.

Verkeersregelaars

Tijdens de periode van de werkzaamheden zet de gemeente regelaars in om het verkeer in goede banen te leiden. De woningen en overige gebouwen in het werkgebied blijven bereikbaar, in een aantal gevallen echter alleen te voet.

Vaker opengebroken

De zuidelijke centrumring met de Glymesstraat is een drukke verkeersader. De straat is al diverse malen afgesloten geweest voor werkzaamheden voor onder meer rioleringen en glasvezelbekabeling. Het is niet altijd mogelijk deze werkzaamheden te combineren, aldus een gemeentewoordvoerder. Het gaat om verschillende projecten met afzonderlijke uitvoerders.