West-Brabant

Laagste inkomens krijgen geen huurverhoging van Stadlander

Foto: © Shutterstock

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Stadlander gaat de huur dit jaar niet verhogen voor huurders met de laagste inkomens. Het is de vijfde keer dat de woningcorporatie de armste groep probeert te steunen. Het gaat om ongeveer 2800 huishoudens.

De huurders die dit jaar geen huurverhoging krijgen, zijn degenen bij wie in 2019 de gemeentelijke belastingen zijn kwijtgescholden. Woningcorporatie Stadlander geeft hen een huurverhoging van 0% en zij blijven dus dezelfde huur betalen als afgelopen jaar. In totaal zijn dat zo’n 2800 huishoudens.

Stadlander snapt dat de coronacrisis veel onzekerheid brengt, ook bij hun huurders. “We snappen de zorgen die bij hen leven. Stadlander heeft daarom goed nagedacht of de huurverhoging dit jaar moet doorgaan,” aldus de corporatie. Ze kiest voor een beperkte verhoging, onder het maximum dat wettelijk is toegestaan. “Onze investeringen gaan ondanks de huidige crisis gewoon door. We blijven ook nu hard werken aan de verduurzaming van onze woningen en de leefbaarheid in onze wijken en kernen.”

Geen huisuitzetting door coronacrisis

De woningcorporatie wil wel hulp bieden als het fout loopt. “Huurders die door de Corona-crisis in de problemen komen, kunnen met ons contact opnemen. Omdat iedere situatie uniek is, leveren we voor deze huurders zoveel mogelijk maatwerk. Geen enkele huurder zal als gevolg van de Corona-crisis door Stadlander uit huis worden gezet,” belooft de corporatie.

Niet alleen de armste huurders worden ontzien. Ook andere huurders van Stadlander hoeven dit jaar minder huurverhoging te betalen dan wettelijk is toegestaan. De woningcorporatie heeft er voor gekozen de huur voor zo’n 9300 huishoudens alleen te verhogen met de inflatie. Dat is 2,6%. “Zo houden we de huren voor onze sociale doelgroep betaalbaar,” aldus Stadlander.

Ook milde verhoging voor scheefhuurders 

De huurverhoging van 2,6% geldt ook voor de zogenoemde scheefhuurders. Dat zijn huurders met een inkomen van meer dan 43.574 euro. Stadlander mag deze groep een grotere huurverhoging geven om ze te stimuleren te verhuizen naar de private huur of naar een koopwoning. Maar dat vindt de corporatie niet nodig: “Door het Passend Toewijzen zien we het aantal scheefwoners in onze sociale huurwoningen al afnemen. We vinden het belangrijk dat onze wijken en kernen een mix behouden van verschillende huishoudens. Daarom krijgt deze groep dezelfde huurverhoging als de sociale huurders.”

Stadlander houdt zich ook aan de afspraken die de gezamenlijke woningcorporaties hebben gemaakt met de Woonbond. In dit sociaal huurakkoord staat onder andere dat de huren bevroren worden bij huurders met een laag inkomen in een te dure woning. Het gaat dan om een huur van minstens 619 euro per maand. Bij Stadlander zijn dat bijna 150 huurders. Ook zij krijgen een huurverhoging van 0% en houden dus dezelfde huurprijs.

Huurverlaging om huursubsidie te kunnen krijgen

Dan heeft Stadlander ook nog wat huurders met een laag inkomen, die een woning huren voor meer dan 737,14 euro per maand. Maar bij een huur boven dat bedrag mag je geen huursubsidie aanvragen. Daarom heeft Stadlander de huur voor deze huishoudens verlaagd naar 736,14 euro. Door 1 euro onder het maximum te gaan zitten, kunnen de mensen met laag inkomen toch huursubsidie aanvragen.

Door de inflatie van 2,6% stijgen ook de kosten van Stadlander met 2,6%. De beperkte huurverhogingen zorgen er voor dat er maar 1,8% aan extra inkomsten is. Daarom moet Stadlander geld uit de reserves gebruiken voor het onderhoud en beheer van de woningen. De maatregelen en de huurverhogingen zijn besproken met en goedgekeurd door de huurdersbelangenverenigingen.