Halsteren

LandGoedLeren: alle zorgsectoren in één opleiding

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Vrijdag gaf wethouder Mignon van der Zwan-Brasser het startsein voor de nieuwe opleidingsvorm LandGoedLeren. Dit deed zij op Landgoed Vrederust, waar verschillende organisaties samen (toekomstig) personeel op gaan leiden.

Door: Vincent Krijtenburg (video) en Roland Pijnen (tekst)

Studenten die de nieuwe deeltijdopleidingen MBO-V niveau 4 en Verzorgende IG/Maatschappelijke zorg niveau 3 gaan volgen, worden breder opgeleid en combineren theorie met de praktijk. Ze krijgen niet te maken met één, maar met meerdere onderdelen van de zorg, zoals de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg of de specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Een sprookje

Een trotse Rob Neutelings, voorzitter raad van bestuur van onderwijsinstituut Curio, besloot vorig jaar naar aanleiding van een stuk in de krant over het zorglandgoed contact te leggen met Ineke Strijp. Het initiatief dat Curio nam is iets uniek volgens de initiatiefnemers. Strijp noemde het een droom die werkelijkheid is geworden dat de moderne opleidingsvorm officieel werd geïntroduceerd.

Iedereen gaat er op vooruit

Zorgpartners ASVZ, SDW, Tante Louise en GGZ WNB en onderwijsinstituut Curio besloten de samenwerking met elkaar aan te gaan. De manier van samenwerken is voor alle partijen en de studenten van grote meerwaarde. Zorginstellingen helpen mee aan het leertraject van de studenten door ze in de praktijk te laten meedraaien. Zo kunnen ze erachter komen of de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg of de specialistische geestelijke gezondheidszorg het beste bij hen past. Behalve dat, sluit de manier van opleiden beter aan op het werk en zijn ze breder opgeleid. Door ze die kans te bieden ondervinden cliënten minder last van het tekort aan personeel.