Roosendaal

Lang niet alle raadsleden willen het dossier Gastelseweg al sluiten

Het pand aan de Gastelseweg waar de Poolse super voorheen gevestigd was. Nu zit deze enkele deuren verder.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Een week geleden is door een buurtbewoner van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg een audiofragment gestuurd naar raadsleden. Hierin is te horen hoe wethouder Toine Theunis te kennen geeft dat ie de raad bewust niet informeerde over dit dossier. We zijn eens bij een aantal van die volksvertegenwoordigers gaan informeren hoe zij inmiddels naar de gang van zaken kijken. Dat leverde een aantal opzienbarende reacties op.

Er zijn raadsleden die ervan overtuigd zijn dat het college met man en macht probeert de kwestie klein te houden. Die het een doodzonde noemen dat Theunis bewust de raad niet informeerde. Het feit dat er zo mild mee wordt omgegaan noemen sommigen opmerkelijk, ze begrijpen het niet. Dat de VLP er niet op insprong wordt door één van hen nog wel de grootste verrassing genoemd. Allemaal uitspraken die ze alleen anoniem durven doen.

Schoorvoetend geven enkelen uiteindelijk toe dat er druk op ze wordt uitgeoefend vanuit het college, al dan niet via de fractievoorzitters, maar geen van hen wil dat publiekelijk toegeven. Wat zelfs meespeelt is de vrees voor de eigen positie, nu de verkiezingen van volgend jaar langzaam in het zicht beginnen te komen.

Deels een afgesloten hoofdstuk voor het CDA

Nicole Roeken, fractievoorzitter CDA, beschouwt de bewoordingen die de wethouder gebruikte aangaande haar fractiegenoot Robert Breedveld als een afgesloten hoofdstuk: “Ik vind het heel fijn dat Robert en Toine inmiddels samen contact hebben gehad en daarover hebben gesproken en aangegeven hebben dat het hiermee voor hen afgedaan is.”

Voor het feit dat Theunis de raad niet informeerde heeft ze in zekere zin begrip. Het was en is een heel complex dossier, legt ze uit. Ze wil nog wel een keer met de fractie en haar wethouder bespreken of haar partij het ook als een gedane zaak beschouwen wil. Over de gang van zaken zegt ze: “Misschien is het ook wel goed als daar nog wat verder objectief onderzoek naar gedaan wordt.”

De VVD wil vooral vooruit

Kees Verstraten, fractievoorzitter VVD: “Voor ons is het geen integriteitskwestie.” Hij wijst op het feit dat Theunis gesproken heeft met de mensen die hij in de opnamen benoemde; “Als zij weer verder kunnen, dan kunnen we allemaal verder.” Hij wil de focus leggen op het oplossen van het probleem rondom de Poolse supermarkt en daarin de burgemeester een kans geven. Zijn partij wil vooral vooruit, mét de wethouder.

Gevoelige kwestie voor de VLP

Arwen van Gestel van de VLP wil er telefonisch niets over kwijt. Het ligt allemaal erg gevoelig, meldt de fractievoorzitter. Hij geeft aan het met z’n fractie te willen bespreken en die komt een dag later met deze reactie: “De fractie van de VLP heeft kennis kunnen nemen van de situatie aan de Gastelseweg. De VLP volgt dit dossier zeer nauwgezet en we steunen het bewonerscomité Kalsdonk in hun zoektocht naar een oplossing voor het ontstane probleem. U vraagt ons naar onze opvatting over uitingen aangaande het niet actief informeren van de gemeenteraad. Wij staan als VLP voor een open en transparant bestuur van onze gemeente en daar blijven wij ons altijd voor inzetten. Wij vinden dat een gemeenteraad te allen tijde actief geïnformeerd dient te worden.”

De PvdA is er nog niet klaar mee

PvdA’er Michael Yap vindt dat er wel degelijk best wat speelt. “We hebben daar ook al eerder een debat over gehad, toen het ging om het rapport van de commissie ombudsman.” Hierbij werd al over de wijze van communiceren gesproken. De nieuwe informatie die de afgelopen weken vrij kwam over hoe Theunis met het dossier is omgegaan moet wat hem betreft nog nader worden besproken, zowel in zijn partij als in de raad.

Volgens Yap is er nog niet echt met andere partijen en raadsleden contact geweest over de vraag of men vindt dat de wethouder er volledig mee weg komt. “De bal ligt nu even bij het college om daar duidelijkheid over te geven.” Binnenkort hebben burgemeester en wethouders een heisessie en daar wordt onder meer over de herverdeling van verantwoordelijkheden gesproken. “Daarna horen wij ook graag hoe ermee wordt omgegaan.” Het is niet voor het eerst dat de PvdA hamert op de informatieplicht van het college. De burgemeester heeft daar nu de regie in genomen. Yap en zijn fractie wachten nader bericht in deze af.

Verbazing bij Jac Weezenbeek

Raadslid Jac Weezenbeek sprak vorig jaar bij een inspraakronde zijn verbazing uit richting een woordvoerder van de buurtbewoners. Daar hoorde hij voor het eerst in deze kwestie de later vaak aangehaalde omschrijving ‘list en bedrog’. Er werd hem verteld dat de bemiddelaar dit opgaf als reden om niet langer bij de gang van zaken betrokken te willen blijven. Weezenbeek was getriggerd door die bewoordingen en ging vragen stellen. “Toen is er een briefje gekomen van Theunis, waarin stond dat de gemeente Roosendaal zéér tevreden was over het werk van de mediator, en dat ie dat zelfs om niet had gedaan.”

Het raadslid vindt het een rare zaak dat een bemiddelaar zijn opdracht met een dergelijke opgaaf van redenen teruggeeft, terwijl de gemeente complimenten uitdeelt en het prima werk noemt. Hij raakt ‘een zweem van vertwijfeling’ maar niet kwijt. Tot nu toe is hem niet uitgelegd hoe de vork nu echt in de steel zit. “Wat is er nou precies gezegd en wat is er nou van waar?”

Een gewaarschuwd bemiddelaar…

Toen voormalig bemiddelaar Cees van Overveld die taak aanvaarde werd hij volgens eigen zeggen door enkele Roosendaalse ambtenaren gewaarschuwd voor het feit dat hij zich in een wespennest begaf. Al snel ontdekte hij dat er achter de schermen krachten gaande waren die niet bepaald mee wilden werken aan de oplossing die de buurt voor ogen had. Voorstellen die zouden kunnen leiden tot het vertrek van de supermarkt werden stuk voor stuk opzij geschoven.

‘Persoonlijke belangen’

In april 2020 werd het Van Overveld te veel, hij had niet de indruk dat er werkelijk veel te bemiddelen viel. Ook de wijze waarop met de bewoners werd omgegaan door ambtenaren stuitte hem tegen de borst. In een mail gebruikte hij onder meer de zin; “Daar ik het overzicht denk te hebben, kom ik tot de conclusie dat ik geen onderdeel wil zijn van het spel list en bedrog.” Hij gaf verder aan ervan overtuigd te zijn dat er ‘persoonlijke belangen’ een rol speelden.

Raadslid Weezenbeek heeft nog altijd geen antwoord op de vragen die hij stelde over deze opzienbarende uitspraken: “Voor ons blijven er nog een paar open eindjes. Het boekje Gastelseweg is voor mij nog niet dicht.”