Bergen op Zoom

Leergeld wil niet verder met Bergen op Zoom bij korten op armoedebeleid

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Stichting Leergeld De Brabantse Wal dreigt de samenwerking met Bergen op Zoom op te zeggen als kinderen uit gezinnen met lage inkomens minder steun krijgen. De gemeente Bergen op Zoom is van plan flink te bezuinigen, ook op armoedebestrijding onder jongeren. De Stichting Leergeld wil daar niet aan meewerken. Vooral niet, omdat de gemeente Bergen op Zoom meer geld van het rijk krijgt voor armoedebestrijding bij de jeugd, dan dat ze er aan uitgeeft.

Door: Bianca van Vugt

De gemeente Bergen op Zoom moet niet bezuinigen op armoedebestrijding onder jongeren. Subsidies voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens zijn hard nodig om hen gelijke kansen te bieden in de maatschappij. Dat schrijft de Stichting Leergeld De Brabantse Wal aan burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom. “Bezuinigen op dit beleidsterrein is verkeerd en leidt op termijn onnodig tot meer ontwrichting in onze samenleving met alle gevolgen van dien,” verwacht voorzitter Martien Franken.

Inzet van vrijwilligers moet je verdienen

Stichting Leergeld De Brabantse Wal dreigt zelfs de samenwerking met Bergen op Zoom op te zeggen, als de bezuinigingen doorgaan. “Een gemeente die zo omgaat met armoede (bestrijding) verdient het niet dat een vrijwilligersorganisatie als Stichting Leergeld zich inspant en dan zal het gemeentelijk apparaat die taak zelf (weer) moeten gaan uitvoeren,” aldus Franken. Maar dat zou Bergen op Zoom juist extra geld kosten. Want de stichting kan goedkoper werken, omdat ze voor drie gemeenten werkt en dat scheelt veel ambtenarenuren.

Volgens Stichting Leergeld krijgt Bergen op Zoom meer geld voor armoedebestrijding onder jongeren dan dat ze er aan uitgeeft. De stichting rekent voor dat de gemeente jaarlijks voor zo’n 800 kinderen een vergoeding krijgt voor ontspanningsactiviteiten. Dat geld komt uit de regeling MPSK, Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen, en is in totaal 120.000 euro. En sinds 2018 zijn er de Klijnsmagelden uit het gemeentefonds en dat is voor Bergen op Zoom 345.000 euro. Dat is samen dus een bedrag van 465.000 euro.

Bergen op Zoom houdt 225.000 euro per jaar over

Het totaalbedrag van 465.000 euro wordt nu helemaal niet opgemaakt. Franken schrijft dat de gemeente Bergen op Zoom jaarlijks maar zo’n 240.000 euro per jaar kwijt is aan Stichting Leergeld. Dan zou er dus nog zo’n 225.000 euro per jaar overblijven om de armoede onder jeugd te bestrijden. “Wat doet de gemeente Bergen op Zoom met dit “overschot“? Is armoede niet een kerntaak van een gemeente?,” vraagt de voorzitter zich af.  

Franken waarschuwt er voor dat kinderen uit Bergen op Zoom achtergesteld worden bij kinderen uit andere gemeenten, als ze door te lage inkomens niet mee kunnen doen. En dat zal vooral in het voorgezet onderwijs goed zichtbaar worden. “Zeker in het VO zitten ze echter wel samen in de klas, maar ze krijgen geen identieke kansen om zich maatschappelijk te kunnen ontwikkelen,” aldus Stichting Leergeld.

Leergeld hoopt dat gemeente bijdraait

De stichting dreigt de samenwerking met Bergen op Zoom op te zeggen, als de bezuinigingen op armoedebestrijding onder jongeren doorgaan. Al hoopt Franken dat de brief van de stichting de gemeente op andere gedachten kan brengen. “Wij hopen en vertrouwen erop dat U het met de organisatie van Leergeld De Brabantse Wal eens bent dat de bestrijding van de gevolgen van armoede met name voor kinderen één van de belangrijkste kerntaken is van een gemeente.”