Bergen op Zoom

Leerlingenvervoer kan beter: ‘Kinderen komen overprikkeld aan’

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Het vervoer van leerlingen van en naar school kan veel beter. De organisatie Ouders & Onderwijs hield een enquête onder meer dan 500 ouders. De conclusies van het onderzoek zijn niet mals. De ritten zijn vaak te lang, chauffeurs wisselen te vaak en de situatie in de bus is soms onrustig.

Bij de Kornalijn, een school voor speciaal onderwijs in Bergen op Zoom, weten ze als geen ander hoe het er aan toe gaat bij het leerlingenvervoer. Van de 117 leerlingen gaan er ongeveer 75 dagelijks van en naar school met een taxibusje.

Schoolleider van de Kornalijn Rob Landa herkent de signalen over de lange reistijd. “We hebben te maken met best volle taxi’s die meerdere adressen langs gaan. Het gebeurt ook wel dat ze naar meerdere scholen moeten. Kinderen zitten soms drie kwartier tot een uur in een taxibusje. Dat is wel heel lang na een schooldag of voor schooltijd. We hebben kinderen die behoorlijk prikkelgevoelig zijn. Voor die kinderen kan het weleens lastig zijn om met meerdere kinderen in een kleine ruimte te zitten. Ze komen dan overprikkeld op school aan”, aldus Landa.

Ze zitten maximaal 50 minuten in de taxi

Iedere middag staat er een lange rij taxibusjes aan de Guido Gazellelaan om de kinderen op te halen van school. Patricia van Vossen is één van de taxichauffeurs die met haar taxi in de rij staat. “‘s Ochtends om half acht stapt de eerste leerling in en dan haal ik er zeven op. Om tien voor half negen stappen ze weer uit”, zegt ze. “Bij mij zitten ze dus maximaal 50 minuten in de taxi.”

In het onderzoek wordt gepleit voor een wettelijke maximale reistijd voor leerlingen van drie kwartier (t/m 12 jaar) tot een uur (t/m 18 jaar). “Dat zou heel mooi zijn, alleen daar staat natuurlijk ook een prijskaartje tegenover”, reageert de schoolleider. Een rondvraag bij taxichauffeurs leert dat het merendeel nu al binnen die tijden blijft. “De lange reistijden zijn een probleem in de randstad, hier gaat het allemaal goed”, zegt een chauffeur die anoniem wil blijven.

Een derde van de ouders die meededen aan het onderzoek geeft aan dat de drukte in de taxibusjes problematisch is. Van de ouders geeft 31% aan hier ontevreden over te zijn. “Je kunt je voorstellen dat kinderen na een lange schooldag een beetje uitgelaten zijn als ze naar huis mogen, dan kan het weleens druk zijn in een bus. Als er bijvoorbeeld acht kinderen in een taxi zitten, dan kan er ook weleens een ruzie ontstaan”, zegt Landa.

Je moet toch je aandacht op de weg houden

Ouders geven aan dat een vaste begeleider in sommige gevallen een groot verschil zou kunnen maken. Van Vossen heeft wel oren naar deze oplossing. “Bij mij is het gelukkig niet nodig, maar er zijn weleens momenten geweest dat het niet verkeerd zou zijn. Je moet toch je aandacht op de weg houden, dan kun je niet ook nog orde op zaken stellen als ze de boel achterin afbreken”, zegt ze.

Ondanks de krappe arbeidsmarkt en de gemeentelijke aanbestedingen, wordt er nu al zo veel mogelijk gestreefd naar zo veel mogelijk vaste chauffeurs voor de kinderen. Dat is een goede zaak, vindt Landa. “Je merkt dat kinderen een band opbouwen met de chauffeur. Hoe minder wisselingen hoe beter het is.” Daar is van Vossen het ook mee eens. “Ik heb elke dag dezelfde groep kinderen en dat is zowel voor hen als voor mij fijn.”