Bergen op Zoom

Lijst Linssen stelt vragen over kosten bouw Eventum

De bouw van het Eventum gaat veel duurder uitpakken © Archief ZuidWest Update

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Raadslid Sander Siebelink van Lijst Linssen heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de extra kosten die zijn ontstaan voor de bouw van het Eventum in Bergen op Zoom. Het college vraagt de gemeenteraad namelijk om een aanvullend krediet van 1,1 miljoen euro voor de realisatie.

Aanleiding voor de vragen zijn de recente ontwikkelingen bij twee huurders van het toekomstige pand. Zo heeft Streekomroep ZuidWest aangegeven te twijfelen de overstap te maken naar het nieuwe Eventum, dit vanwege de financiële situatie van de omroep. De gemeente zou bovendien het Facilitair Bedrijf willen herpositioneren. Dit wordt genoemd in de begroting voor 2019. Siebelink van Lijst Linssen: “Ik zou graag van het college willen weten wat hiermee wordt bedoeld. En betekent dit dat er lege ruimtes ontstaan of dat eventueel met een kleiner gebouw kan worden volstaan?”

Fors duurder

Inmiddels is Bergh Bouw uit Bergen op Zoom begonnen met het afronden van de bouw van Eventum, wat meer dan een jaar vertraging heeft opgelopen doordat de vorige aannemer failliet ging. De oplevering zou nu gepland staan voor maart volgend jaar. Echter de bouw gaat fors duurder uitpakken. De kosten komen uit op ruim 4 miljoen euro, dat is inclusief het extra krediet waar de gemeente nu om vraagt bij de raad.

Siebelink is verbaasd over de voortzetting van de bouw. “Strikt genomen beschikt de gemeente niet over het nodige krediet om deze werkzaamheden uit te voeren, aangezien de gemeenteraad toestemming moet geven om een greep uit de algemene reserve te doen.”

Begroting

In de raadsvergadering van 13 november wordt de begroting van 2019 besproken en dan zal ook het verzoek voor het aanvullende krediet van 1,1 miljoen euro ter tafel komen. Siebelink verwacht van het college voor die tijd antwoord te krijgen.