Bergen op Zoom

Lijst Linssen: verkoop oude VGZ-pand in plaats van Bergs stadhuis

Het vroegere VGZ-pand huisvest momenteel de sociale afdeling van de gemeente Bergen op Zoom. (Foto: Google StreetView)

Han Verbeem Han Verbeem

Niet het historische stadhuis verkopen, maar het voormalige VGZ-gebouw aan Plein XIII van de hand doen. Dat is het voorstel dat Lijst Linssen woensdag 16 december indient, bij wijze van motie, tijdens de begrotingsvergadering van de Bergse gemeenteraad. De raadspolitiek besluit dan over een omvangrijk bezuinigingspakket van in totaal acht miljoen euro. Daarbij is de verkoop van gemeentelijk vastgoed nodig om de financiën op orde te brengen.

Door: Maarten Elst en Han Verbeem

Het voormalige VGZ-gebouw is door een overdekte galerij verbonden met het Bergse stadskantoor en huisvest momenteel onder meer de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Bergen op Zoom. “Een bezuiniging op het amtenarenapparaat leidt tot ruimtebesparing”, aldus Lijst Linssen. De fractie stelt dat met de nodige efficiency een uitruil mogelijk is: Sociale Zaken verhuist naar het Stadskantoor en de bestuursafdeling schuift van daaruit weer door naar het stadhuis aan de Grote Markt. Daar vergaderen weliswaar de gemeenteraadsfracties, maar dat is alleen ‘s avonds. En dan zijn de ambtenaren al naar huis. Zodoende zou een dubbelfunctie mogelijk kunnen zijn.

Behoud van erfgoed

In de motie vraagt Lijst Linssen om een ‘Plan van Aanpak’ om deze efficiencyslag en herschikking uit te voeren. Het stadhuis is een belangrijk onderdeel van het Bergse erfgoed dat voor de gemeente niet verloren mag gaan, zo benadrukt de fractie van Lijst Linssen.

Sale-leasebackconstructie

Het college van B&W wil echter een businesscase, oftewel een haalbaarheidsonderzoek, laten uitvoeren naar een zogeheten sale-leasebackconstructie voor het stadhuis. Daarbij zou het gebouw verkocht worden aan een marktpartij, onder de voorwaarde dat de gemeente ruimtes kan terughuren voor onder meer representatieve bijeenkomsten en raadsvergaderingen. Volgens eerste berekeningen van het college zou de verkoop van het stadhuis een besparing kunnen opleveren van zo’n 150.000 euro per jaar aan onderhouds- en beheerkosten.

Overige moties

Daarnaast dient de fractie van Lijst Linssen twee overige moties in tijdens de raadsvergadering. Eén daarvan vraagt om het inleveren van een wethouderspost, waarmee de collegetaken niet over vijf maar over vier wethouders verdeeld dienen te worden. De tweede motie betreft de wijkcentra. Daarbij wil Lijst Linssen een andere subsidiestructuur voor wijkvoorzieningen, waarbij maatwerk en accentverschuiving van ‘steen gesubsidieerd’ naar ‘activiteit gesubsidieerd’ uitgangspunten zijn. Ook zou de mogelijk onderzocht dienen te worden om wijkvoorzieningen aan het bedrijfsleven uit te besteden via huurcontracten. Lijst Linssen wil dat onderzoek uiterlijk april 2021 afgerond zien, zodat nog vóór de zomer de raad een besluit kan nemen over een mogelijke uitbesteding.