Bergen op Zoom

Lijst Linssen vindt gemeente te laks tegen overlast in Gageldonk

Volgens Lijst Linssen is er veel overlast van hangjongeren (Foto: © Hans Tak/Nationale Beeldbank)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Lijst Linssen vindt dat de gemeente Bergen op Zoom niet genoeg doet om de overlast in Gageldonk West en Gageldonk Oost aan te pakken. Volgens de partij verpaupert de wijk, wordt er veel afval gedumpt en is er overlast van hangjongeren. Lijst Linssen vindt dat de gemeente te laks reageert op klachten van bewoners.

Lijst Linssen denkt dat de bewoners van Gageldonk West en Oost tussen wal en schip vallen. Ze voelen zich niet gesteund door de gemeente Bergen op Zoom, maar ook niet door de maatschappelijke organisaties. “Duidelijk voor ons is wel dat iedere organisatie in de praktijk naar de ander wijst en tot dusver alleen op papier eenheid uitstralen,” aldus Lijst Linssen.

Inwoners kunnen overlast wel melden via de BuitenBeter-app, maar Lijst Linssen is bang dat mensen meldingsmoe worden. Ook vindt de partij dat welzijnsorganisatie WijZijn Traverse het niet voor elkaar krijgt de overlast door hangjongeren te verminderen. Daarom stelt Lijst Linssen schriftelijke vragen hierover aan burgemeester en wethouders.

Hogere eisen stellen aan WijZijn Traverse

Lijst Linssen wil weten of de gemeente Bergen op Zoom strenger wil zijn tegen WijZijn Traverse. Volgens de partij heerst er een mentaliteitsprobleem in de wijken Gageldonk West en Oost en vallen de resultaten voor het terugdringen van de overlast tegen. Daarom zou de gemeente beter moeten aangeven wat ze van WijZijn Traverse verwachten, vindt Lijst Linssen. De partij wil dat de gemeente en WijZijn Traverse meer energie steken in de hangjongeren.

Volgens Lijst Linssen vinden wijkbewoners van Gageldonk West en Oost dat ze te weinig horen van de gemeente over de aanpak van de overlast. “Vanuit bewoners heeft Lijst Linssen vernomen dat zij geen persoonlijke terugkoppeling krijgen over de wijkaanpak door gemeente en WijZijn Traverse. Dit stuit hen tegen het zere been.” De partij vraagt aan burgemeester en wethouders wat ze gaan doen om de communicatie met de wijken te verbeteren.

 vraag aan stra