Bergen op Zoom

Lijst Linssen wil geen vervolgonderzoek naar daklozenzorg

Foto: Nationale Beeldbank

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Lijst Linssen ziet niets in een vervolgonderzoek naar de situatie van daklozen in de gemeente Bergen op Zoom. De partij vindt het zonde van het geld en wil de problemen sneller aanpakken. Lijst Linssen stelt voor om meer samenwerking te zoeken met zorginstanties zoals het nieuwe Triple A.A.A. Zorg om daklozen te helpen.

Door: Bianca van Vugt

Lijst Linssen wil niet wachten met het verbeteren van de hulp aan daklozen in de gemeente Bergen op Zoom. De partij vindt een vervolgonderzoek zonde van de tijd en het geld. “De problematiek zal ons inziens niet wijzigen, met of zonder vervolgonderzoek,” aldus Lijst Linssen. De partij stelt er daarom vragen over aan burgemeester en wethouders.

De partij reageert op een rapport over de opvang en de problematiek van de daklozen in de gemeente Bergen op Zoom. Dat rapport hebben ze vorige maand gekregen. Volgens Lijst Linssen blijkt daaruit dat daklozen tegen meerdere problemen aanlopen. “Zoals te weinig (nacht)opvangplaatsen, geen snelle doorstroming mogelijk naar zelfstandige woonruimte en de starre houding van Stadlander waar het gaat om woningen uit te geven aan daklozen die een baan hebben, maar die ook te maken hebben met schuldenproblematiek,” vat de partij samen.

Stadlander wijzen op sociale plicht

Lijst Linssen ziet dat het ingewikkelde problemen zijn, waar niet makkelijk een oplossing voor te vinden is. Maar de partij ziet wel mogelijkheden. De partij vindt dat er vooral voor daklozen met een baan zelfstandige huurwoningen moeten zijn. Ook als ze schulden hebben. Volgens Lijst Linssen houdt woningcorporatie Stadlander dat tegen.

“Het feit dat Stadlander geen huurders wil met schuldenproblematiek maakt het voor deze doelgroep lastig om een zelfstandige woning te vinden,” schrijft de partij. “Desalniettemin menen wij dat Stadlander hier toch ook een sociale functie heeft en dat zij samen met de gemeente en welzijnsorganisaties in overleg dient te gaan, om na te gaan in hoeverre er afspraken gemaakt kunnen worden met de individuele dakloze, opdat deze dan toch zelfstandig een sociale woning zouden kunnen huren.”

Beter en sneller samenwerken

Lijst Linssen vindt dat de organisaties die zich bezig houden met dit soort problemen beter moeten samenwerken. En dat ze daadkrachtiger kunnen zijn. De partij verwijst dan niet alleen naar bekende instanties zoals WijZijn Traverse en de GGZ, maar ook naar nieuwe organisaties zoals Triple A.A.A. Zorg. “Zo lang er geen extra opvangmogelijkheden gecreëerd worden, blijft de overlast, die voortvloeit uit het niet hebben van de juiste opvang, dan wel, zelfstandige woonruimte hebben, bestaan,” aldus de partij.

Langer wachten is volgens Lijst Linssen geen optie. De partij wil weten of burgemeester en wethouders ook vinden dat er meer (nacht)opvangplekken moeten komen voor daklozen. En dat dit op korte termijn moet gebeuren. Lijst Linssen vraagt ook of de gemeente met Stadlander wil gaan praten over huurwoningen voor daklozen met een baan. Bovendien wil de partij weten of het vervolgonderzoek geschrapt kan worden om tijd en geld te besparen.