Bergen op Zoom

Lijst Linssen wil meer bijstandsgerechtigden aan het werk: ‘Oost-Europeanen overbodig’

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Lijst Linssen wil de komst van Oost-Europese arbeidsmigranten een halt toeroepen. De buitenlandse arbeiders zijn overbodig, stelt raadslid Sander Siebelink in een brief aan het Bergse college van B&W, want er zijn immers volop mensen beschikbaar uit de kaartenbakken van sociale dienst ISD. “Het is een vreemde gedachte dat er enerzijds een tekort aan werknemers ontstaat, terwijl er een grote groep bijstandsgerechtigden is die óók kan werken.”

Siebelink constateert dat er in tal van beroepsgroepen nauwelijks werknemers te vinden zijn, nu de regionale economie groeit. “In de zorg en de horeca valt vrijwel niet aan mensen te komen; in de land- en tuinbouwsector wordt in toenemende mate een beroep gedaan op arbeidsmigranten, waarvan er mogelijk wel enkele duizenden in West-Brabant actief zijn.” De komst van Oost-Europeanen zorgt volgens hem voor extra druk op de toch al krappe woningmarkt.

Bijna 2.600 bijstandsgererchtigden

Maar is het nu heel moeilijk om aan mensen te komen, vraagt Siebelink zich af: “Bergen op Zoom heeft 54,2 bijstandsgerechtigden per 1.000 inwoners“, zo becijfert hij. Na aftrek van de AOW-gerelateerde bijstand (15,7 per 1.000) komt dit neer op 38,5 bijstandsgerechtigden per 1.000 inwoners. “In een gemeente met 67.000 inwoners betekent dit bijna 2.600 bijstandsgerechtigden.”

Onbegrijpelijk

Siebelink stelt dat niet álle mensen met een uitkering geschikt zijn om de vacatures in te vullen. “Mogelijk is een deel van deze groep, door persoonlijke omstandigheden, niet in staat om deel te nemen aan het arbeidsproces”, merkt het raadslid op. “Maar dat neemt niet weg dat Lijst Linssen het onbegrijpelijk blijft vinden dat wij werknemers van buiten aantrekken terwijl we hier zelf voldoende arbeidspotentieel beschikbaar hebben. Voor deze arbeidsmigranten is huisvesting nodig, wat in voorkomende gevallen tot overlast leidt en de enorme krapte op de woningmarkt vergroot. Terwijl het feitelijk niet nodig is.”

Geen Nederlands

Een deel van de bijstandsgerechtigden zou volgens Siebelink “helaas de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn.” Toch ziet Lijst Linssen dit niet als belemmering om deze mensen deel te laten nemen aan het arbeidsproces: “Ook veel Oost-Europese arbeidsmigranten beheersen de Nederlandse taal niet.”