Bergen op Zoom

Lijst Linssen wil parkeerterrein voor omwonenden op braakliggend veldje bij station

Het terrein aan de Bergse Zuidoostsingel (foto: Lijst Linssen)

Han Verbeem Han Verbeem

Lijst Linssen wil een nu nog ongebruikt veldje bij het station inrichten als parkeerterrein voor vergunninghouders. Dat schrijven raadslid Sander Siebelink en fractielid Julien Voets in een gezamenlijke brief aan het Bergse college. Het terrein is tijdens de bouw van het nieuwe politiebureau gebruikt als parkeer- en werkplek voor de aannemer en ligt sindsdien braak.  Siebelink en Voets vinden het “onacceptabel dat dit terrein staat te verpieteren en daardoor het stationsgebied flink ontsiert.”

Parkeerdruk

Zowel de binnenstad als omliggende singels hebben behoorlijk te kampen met een hoge parkeerdruk, stellen de twee raadspolitici. “Bewoners dienen daardoor vaak ver van hun huis een parkeerplek te vinden voor hun auto. Met een invulling van dit braakliggende terrein als een parkeerterrein kan de parkeerdruk daarmee aanzienlijk ontlast worden.” Ook het bestaande hekwerk zou geschikt zijn om het terrein af te bakenen als parkeergebied.

Daklozen

Het braakliggend terrein aan de Zuid-Oostsingel is volgens Lijst Linssen in enkele jaren tijd aanzienlijk aan het verpieteren en wordt gebruikt door daklozen. “Het ontsiert het stationsgebied, waar tal van positieve ontwikkelingen plaatsvinden om dit te upgraden”, stellen de briefschrijvers. ”

Ontwikkelkansen

Het terrein bevat dan ook een achtergelaten Dixie die regelmatig door daklozen wordt gebruikt voor hun behoeften, wat volgens Lijst Linssen ongedierte aantrekt en niet echt een fraai beeld oplevert. “Daarnaast liggen er meerdere materialen opgesteld zonder functie die er niet meer horen te liggen (bijvoorbeeld: betonnen rioolbuizen en afvalzakken). Het is dan ook in de ogen van Lijst Linssen een terrein dat ontwikkelkansen biedt.”