Bergen op Zoom

Links Bergen op Zoom sluit de rijen: ‘Solidariteit mag niet verdwijnen!’

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Vier linkse Bergse raadsfracties slaan de handen inéén om het sociaal domein te ontzien bij de bezuinigingsronde, die de gemeenteraad deze maand uitvoert. De fracties van PvdA, GroenLinks, SP en BSD stellen dat in het collegevoorstel ‘fundamenteel verkeerde sociale keuzes worden gemaakt.’ Namens de vier fracties treedt PvdA-voorman Joey van Aken als woordvoerder op. Vanavond zal Van Aken een pakket met tegenvoorstellen toelichten in de raadscommissie: een blijvende verhoging van de ozb, de verkoop van een aantal wijkcentra en de inzet van het Saver-dividend.

Door: Han Verbeem

De gemeenteraad van Bergen op Zoom beslist 16 december over een bezuinigingspakket van in totaal 8 miljoen euro. Volgens de vier progessieve raadsfracties wordt “een aantal groepen in onze samenleving onnodig en onevenredig hard geraakt met de voorgestelde bezuinigingen”, aldus Van Aken. “Het gaat dan om de meest kwetsbaren in onze samenleving.” Het betreft vooral de Bergse jeugd, de inwoners van achterstandswijken en de zorgbehoevenden. Daarom willen de partijen de bezuinigingsvoorstellen op het minimabeleid en de uitvoering van overige sociale taken terugdraaien. “De solidariteit in Bergen op Zoom mag niet verdwijnen”, benadrukt Van Aken. De verregaande ingrepen op zorg met het voorliggend veld, dreigen grote delen van de Bergse samenleving te treffen.

Armoedebeleid handhaven

Het huidige armoedebeleid moet daarom in stand blijven. “Deze groep mag niet het slachtoffer worden van fouten die door anderen zijn gemaakt”, benadrukt Van Aken. Bovendien is het een vorm van verkeerde zuinigheid. De bezuinigingen zullen uiteindelijk leiden tot hogere kosten voor de gemeente Bergen op Zoom, voorzien de linkse fracties. Vooral doordat mensen méér een beroep zullen doen op zorgtaken. Een toename van armoede zorgt voor langere rijen bij de Voedselbank, een voorziening waarop het college overigens óók wil korten. “Voor ons volstrekt onbespreekbaar”, aldus Van Aken.

Jeugdvoorzieningen behouden

Ook willen de linkse partijen dat er niet gekort wordt op jeugdvoorzieningen van bijvoorbeeld WijZijn en het JOC. “De jongeren zijn immers de toekomst voor de gemeente.” Daarom dient ook de Jongerenadviesraad in stand te blijven en dient de gemeente te blijven investeren in stageplaatsen.

Zorg voor kwetsbare wijken

Ook de oudere en kwetsbare wijken dreigen flink achteruit te gaan door de voorgestelde bezuinigingen waarbij de veiligheid onder druk komt te staan. Van Aken: “Daarom vinden wij het onacceptabel dat er bezuinigd wordt op buurtpreventieteams. Die gaat wat ons betreft dan ook niet door. Ook pleiten wij voor het behoud van de veiligheidsfunctionaris.”

Tegenvoorstellen

Om het sociaal te ontzien bij de bezuinigingsronde, komen de vier raadsfracties met tegenvoorstellen: ondermeer een blijvende verhoging van de ozb-belasting van 25 procent; de stijging is nu voor alleen de komende twee jaar. Daarnaast willen de partijen het gebied waar betaald parkeren geldt, verder uitbreiden naar onder meer De Plaat en naar Halsteren. Wijkcentra gaan waar mogelijk in de verkoop -de functies kunnen opgevangen worden door bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties met gebruikmaking van het Stadskantoor en het oude stadhuis. Ook willen de fracties het Saver-dividend inzetten. Tenslotte moet de huidige functie van schouwburg De Maagd worden herzien.

Lees ook: