Bergen op Zoom

Lokaal Realisme wil beter groenonderhoud: ‘Anders maaien werd vooral minder maaien’

De fractie Lokaal Realisme: Joost Pals, Maarten van 't Hof en Rian Govers-Gabriëls.

Sven de Laet Sven de Laet

Als het aan Lokaal Realisme ligt, komt er meer aandacht voor het onderhoud van groen in de gemeente Bergen op Zoom. Volgens de partij zorgt de hoge begroeiing in de bermen voor onveilige verkeerssituaties.

De gemeente maakte eerder dit jaar bekend ‘anders’ te gaan maaien, om de biodiversiteit te vergroten. Maar, zegt Lokaal Realisme, in de praktijk betekent dat vooral ‘minder’ maaien. “Het lijkt nu gewoon een kille bezuiniging.”

En dat valt volgens raadslid Joost Pals ook inwoners van Bergen op Zoom op. “Wij ontvangen regelmatig berichten over verkeersonveilige situaties door hoge begroeiing in de bermen, vooral langs kruispunten. Een voorbeeld is de kruising van de Markiezaatsweg met de Zuiderdreef. Sowieso al een plek die niet uitblinkt qua zichtlijnen, maar zeker wanneer hoge begroeiing een belemmering vormt. Dat geldt ook voor de Ignatiusdijk.”

De partij wil dan ook dat er meer budget gaat naar het groenonderhoud. “We geven jaarlijks 1,5 miljoen euro minder uit aan het onderhoud van de openbare ruimte dan vergelijkbare gemeenten. De gemeente is weliswaar armlastig, maar op andere onderwerpen geven we juist buitenproportioneel méér uit. Denk aan het CKB en de Maagd.”

Dat moet volgens de partij veranderen. “Er is budget, maar er moeten andere keuzes gemaakt worden. Bij de begrotingsbehandeling zullen we dan ook met plannen komen om meer aandacht op het onderhoud van de openbare ruimte te vestigen.”