Woensdrecht

Lzeen en shicrejvn is niet voor iereeden vezlafneksprend

Illustratie: Pixabay / Mohamed Hassan

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Met een bewust verkeerd geschreven tekst introduceert een Woensdrechts persbericht de Week van Lezen en Schrijven. Er zijn nog te veel mensen die hier moeite mee hebben, en dat geldt ook voor het gebruik van veel moderne online communicatiemiddelen. Mede omdat in de gemeente het percentage laaggeletterden hoger ligt dan gemiddeld, wil men er veel aandacht aan besteden. Niet alleen in deze themaweek.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Van 7 tot en met 13 september is het de Week van Lezen en Schrijven. Daar haakt Woensdrecht graag bij aan, alleen al omdat hier het percentage inwoners dat hier moeite mee heeft op zestien procent ligt, terwijl het landelijk elf procent is. Volgens de gemeente wordt dat deels veroorzaakt door het feit dat in deze regio het opleidingsniveau gemiddeld lager ligt maar volgens wethouder Lars van der Beek is er daarnaast “ook een bepaalde schroom”. Hij roept op die opzij te zetten en jezelf daarmee meer kansen te geven. Het werk-/jaarplan Laaggeletterdheid2020-2021 geeft aan hoe Woensdrecht verder bouwt aan het To-Taalhuis en invulling geeft aan het onlangs opgestelde regionale plan van aanpak.

Nog niet iedereen doet mee

In de gemeente wordt volgens de wethouder structureel veel gedaan aan het helpen van mensen met lees- en schrijfproblemen. Daarvoor is het To-Taalhuis in het leven geroepen. Hier kunnen mensen zich laten bijspijkeren en daar wordt veel gebruik van gemaakt, vertelt hij. Wel heeft zo’n tachtig procent van de bezoekers het Nederlands als tweede taal. Inwoners die het als oorspronkelijke voertaal hebben, komen er dus veel minder. De ervaring leert tot nu toe dat mensen uit die doelgroep, waarschijnlijk uit schaamte, zich pas melden als ze echt vastgelopen zijn en meestal ook pas na tussenkomst of bemiddeling van familie en vrienden.

WhatsAppje

De wereld is in rap tempo steeds meer alleen digitaal ingesteld. Corona heeft daar nog eens een schepje bovenop gedaan, bijna alles moet je online regelen nu. Dat maakt het voor mensen die toch al niet goed waren in taal nog lastiger. Het To-Taalhuis helpt ook daarbij. Van een internetformulier invullen tot een WhatsApp bericht maken en versturen. Het lijkt voor velen zo normaal maar dat is het dus niet voor iedereen, meldt wethouder Van der Beek. Er wordt zo persoonsgebonden mogelijk geholpen en uitgelegd. Volgens het college past die eerder ingezette aanpak volledig in het voor de periode 2020-2024 opgezette Regioplan Laaggeletterdheid met de naam Dromen, Durven, Doen.