Roosendaal

Maatregelen Gastelseweg, gebaseerd op objectieve metingen en wettelijke kaders

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De Roosendaalse gemeenteraad beslist op 10 februari over het plan dat de overlast rond de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg terug moet dringen. Een week eerder, tijdens de commissievergadering, komt het uitgebreid ter sprake. Burgemeester Han van Midden Wil nog één keer uitleggen waarom hij hoopt dat de raad erin meegaat.

In een kort interview voorafgaande aan de bijeenkomst vertelt Van Midden: “Dat er een patstelling is in dit dossier is niet nieuw.” Hij wil de oorzaak ervan benoemen en bespreken hoe de vervolgstappen genomen moeten worden. “Ik kan het de inwoners niet kwalijk nemen dat we zo ver zijn gekomen. Het is een totaal gebrek aan goed verwachtingsmanagement geweest. Niet alleen vanuit de gemeente maar ook vanuit de gemeenteraad.”

Duidelijk durven zijn

Later die avond wordt duidelijk wat hij met dat laatste bedoelt. Als de gemeente, collegeleden, raadsleden of partijen blijven roepen bepaalde kwesties toch nog eens op te willen pakken, geeft dat mensen ook hoop. Soms is duidelijkheid durven geven over het feit dat er niet meer in zit eerlijker en beter. “Er ligt nu een maatregelenpakket dat toeziet op de objectief aangetoonde overlast”, vervolgt de burgemeester.

Dat hij graag van het dossier af wil bestrijdt hij; “Ik wil graag de motie afronden.” Vorig jaar vroeg de gemeenteraad hem dit dossier naar zich toe te trekken, nu moet het weer onderdeel worden van het normale werkproces. “We moeten onze aandacht ook weer kunnen verdelen over iedereen in Roosendaal. Volgens mij is mijn aandacht elders hard nodig.”

Langetermijnvisie nodig

Een probleem met openbare orde en veiligheid is er niet rondom de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg, stelt de bestuurder. “Dat is ook objectief aangetoond”, klinkt het stellig. Hij kan tot wel honderd andere plekken aanwijzen waar meer problemen spelen. Er is een oorzaak van wat hier speelt in zijn ogen en die wil hij bespreekbaar gaan maken: de combinatie van werk- en woonbestemmingen op bepaalde plaatsen is een ongelukkige. “Daar kun je wel wat aan doen als gemeenteraad, daar kun je kaders aan stellen.” Meer op lange termijn kijken, is zijn dringend advies aan de politiek en collegeleden.

Zomaar uitzonderingen maken op geldende bestemmingsplannen levert grote risico’s op en zou ontzettend veel gaan kosten. “Iedereen staat dan in de rij en daar kun je dus niet aan beginnen. Dat is bestuur, bestuur is geen bedrijf.” Hij wil duidelijk meegeven dat een gemeente zich nu eenmaal aan heel veel wettelijke regels dient te houden.

Objectieve evaluatie

Er komt een evaluatie als de plannen door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Bewoners hebben al aangegeven alle incidenten die zich in die periode voordoen te verzamelen en dan op tafel te gooien, om aan te tonen dat de overlast er nog altijd is. Van Midden: “Natuurlijk kunnen ze dat, maar met alle respect, daar heb ik geen enkele boodschap aan. Want ik ga namelijk objectief laten vaststellen wat er gebeurt in die drie maanden. Als ik een foto krijg van een verkeerd geparkeerde auto, weet ik niet of die stilstond of reed of wat dan ook.”

Daarom wil hij een onpartijdig opgebouwd beeld aangeleverd krijgen en dit door een nieuwe, onafhankelijke partij laten beoordelen. Mits althans de raad ook hier ja tegen zegt. Een plan B ligt er niet, mocht de politiek dat niet doen. “Ik heb alles gedaan om elke vorm van maatregelen in te passen.”