Bergen op Zoom

Markiezenhof en CKB moeten zelfstandige organisaties worden

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het gebouw waar het CKB gevestigd is, de voormalige Wilhelminakazerne aan de Burgemeester Stulemeijerlaan, en stadspaleis het Markiezenhof blijven monumentale panden waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Dat verzekert wethouder Letty Demmers. Maar de organisaties CKB en het Markiezenhof als museum en plaats voor bijeenkomsten en evenementen zullen hun eigen broek moeten gaan ophouden.

Het Bergse college heeft een knoop doorgehakt, mede omdat de gemeente nog altijd financieel op moet passen. Er is een bezuiniging van 1,9 miljoen op cultuur afgesproken en op basis daarvan moeten zowel het CKB als het Markiezenhof verzelfstandigen. Ze kunnen niet meer rekenen op structurele bijdragen vanuit de gemeente bij het organiseren van lessen of activiteiten. Ook het personeel blijft niet in dienst en is dus straks geen ambtenaar meer.

Zorgen voor voldoende eigen inkomsten

In grote lijnen geldt voor de twee cultuurinstanties wat eerder al in gang werd gezet voor schouwburg De Maagd en poppodium Gebouw-T. Er moet een plan komen om voor voldoende eigen inkomsten te zorgen, willen de organisaties blijven bestaan. Er gaan voor zowel het Markiezenhof als het CKB kwartiermakers aan de slag die met gedegen plannen moeten komen en voor draagvlak dienen te zorgen. De bedoeling is dat het zelfstandige stichtingen worden, waarin de gemeente alleen nog een grote rol heeft als het gaat om het behoud van monumentale waarden van het stadspaleis en de oude kazerne.

Ondernemingsplannen

Het college verwacht in het geval van het Markiezenhof 9 ton te besparen, waarbij de museumfunctie in ieder geval overeind moet blijven. Die wordt gezien als belangrijke magneet voor bezoekers van buiten de stad. Voor het CKB gaat het om 4 ton. Hier is de bedoeling dat in nauwe samenwerking met onder meer scholen wordt gekeken naar muziek-, dans- en verwante lessen die aansluiten bij de verwachtingen in de gemeente. Mogelijk ook vaker op locatie. Er moeten dus ondernemingsplannen komen en die bieden ruimte voor aanvullende activiteiten.

College houdt vinger aan de pols

Wethouder Dominique Hopmans vindt de plannen voor een winterevenement een goed voorbeeld. Ondernemersvereniging Sterck gaat samen met de exploitanten van de ijsbaan en het Markiezenhof een grote decemberactiviteit opzetten. Er moet dus letterlijk en figuurlijk meer ruimte komen voor activiteiten die geld opleveren, zodat er op andere manieren geld in het laatje komt. Omdat er wel bepaalde subsidiestromen blijven bestaan en aangezien de gemeente over bestemmingsplannen gaat verwacht het college voldoende invloed te houden op wat er in en om de historische panden plaatsvindt.

Personeel

Er gaat voor de medewerkers van beide organisaties het nodige veranderen. Ze zijn straks geen ambtenaar meer. Er zal dus onder meer uitgebreid gesproken moeten worden met een ondernemingsraad. Dit alles dient eigenlijk nog dit jaar rond te zijn. In 2024 kan de nieuwe constructie nog onder verantwoordelijkheid van de gemeente draaien maar een jaar later dient de zelfstandigheid een feit te zijn.