Hoogerheide

Meer geld naar Jeugdsportfonds in gemeente Woensdrecht

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Het college van de gemeente Woensdrecht blijft ook in 2016 deelnemen aan het Jeugdsportfonds. Het budget wordt verhoogd om kinderen met een slechte financiële situatie thuis, toch te kunnen laten deelnemen aan sportactiviteiten bij een vereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en stelt de benodigde sportattributen ter beschikking voor gezinnen die dat anders niet kunnen betalen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek: “We zien dat er in 2015 veel aanvragen zijn geweest. Dit kan komen omdat er meer bekendheid komt voor het Jeugdsportfonds. Anderzijds zien we dat het aantal gezinnen dat onder de lageinkomensgrens leeft de afgelopen jaren gestegen is. Deelname aan het Jeugdsportfonds voorziet dus in een behoefte. Bovendien past het binnen ons armoedebeleid, waarin we gezinnen meer en meer via een bijdrage in natura ondersteunen.”

Gezinnen die een aanvraag willen doen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds kunnen terecht bij intermediairs, zoals scholen, verenigingen en de ISD.De bijdrage wordt direct uitgekeerd aan de vereniging. De overeenkomst met het Jeugdsportfonds is inmiddels ondertekend.