Roosendaal

Meer geld nodig voor groene oase in Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft besloten om aanvullende middelen beschikbaar te stellen die nodig zijn voor het verder concretiseren van het voorlopig ontwerp van “De Ster van Roosendaal – Tuin van Hasselt”. De PvdA, GroenLinks en VLP hebben hierover vragen gesteld aan het college.

Door: Kitty Joachems

Eerder dit jaar werd al ruim 109.000 euro beschikbaar gesteld voor dit project. Michael Yap van de PvdA en Christian Villée van GroenLinks willen weten hoe dit geld besteed is.

Publiekstrekker

De Ster van Roosendaal is het cultuurhart van Roosendaal. Het moet een belangrijke publiekstrekker van de binnenstad worden. Het gebied bestaat uit meerdere deellocaties die op een aantrekkelijke wijze met elkaar verbonden worden. Het gebied ligt aan de oostkant van de binnenstad en omvat de Nieuwstraat, het Tongerloplein en de toekomstige Tuin van Hasselt en Cultuurhuis.

Tuin van Hasselt

Als het aan het college ligt vormt die Tuin van Hasselt een nieuwe, openbare groene oase in de binnenstad. Dit gebied is bereikbaar via de parkeerterreinen van De Kring en Bleijenberg en ligt tussen de achtertuinen van de monumentale panden aan de Molenstraat en de Nieuwstraat. Het nabijgelegen Tongerloplein en de omringende cultuurinstellingen verdiepen de relatie met de Tuin van Hasselt. Het Koetshuis aan de Molenstraat is volledig gerestaureerd door particuliere initiatiefnemers. Er liggen plannen om ook de tuin en de theekoepel te herstellen.

Waterloop

Het plan is om de Tongerlotuin en de tuin bij het Koetshuis op een groene wijze met elkaar te verbinden. Ook de waterloop rondom het museum Tongerlohuys wordt doorgetrokken. Het college heeft de raad laten weten dat dit project een investering van 800.000 euro vraagt. In latere instantie werd daar nog eens 55.000 euro aan toegevoegd om de mogelijkheden nader te onderzoeken.

Vragen

Arwen van Gestel en Evelien van der Star-Deijkers van de VLP vragen waarom er aanvullend onderzoek nodig is, wat er al eerder is onderzocht en welke kosten daarmee gemoeid waren. Yap en Villée willen weten wanneer de gemeenteraad een (voorlopig) ontwerp van dit project ontvangt en hoe omwonenden en belanghebbenden bij dit project betrokken zijn. Verder vragen zij welke andere projecten in Roosendaal en de omliggende dorpen op de planning staan in het komende jaar als het gaat om het verder vergroenen van de openbare ruimte.