Bergen op Zoom

Meerderheid Bergse raad wil 2021 van start met sluitende begroting

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Wethouder Petra Koenders heeft de Bergse gemeenteraad voor 2021 een niet-sluitende begroting aangeboden met een tekort van pakweg tien miljoen euro. Een meerderheid van de raad, voornamelijk de rechtse partijen van het Focusakkoord, willen met een sluitende exploitatie het nieuwe jaar beginnen. Daarom dienen ze een amendement in tijdens de raadsbehandeling: het sociaal domein op orde én de begroting in december alsnog sluitend krijgen. Zelfs al wordt dit dringend door de wethouder ontraden.

Door: Han Verbeem

Woordvoerder Joost Pals (VVD) lichtte het voorstel namens de mede-opstellers toe in de raadscommissie van maandag. Vier achteréénvolgende jaren van een niet-sluitende begroting is teveel van het goede, stelt Pals. “Dit kan zo niet langer, als we de gemeentelijke exploitatie niet op orde weten te brengen dan is het onmogelijk de schuld af te bouwen.” Deze is inmiddels boven de 260 miljoen en dreigt zelfs naar de 300 miljoen uit te dijen.

WMO en Jeugdzorg

Om het tij te keren, krijgt het college een aantal opdrachten mee. In november stelt de raad de begroting vast met de komende maand al een eerste wijzging – waarin het exploitatietekort van 10 miljoen al moet zijn weggepoetst. Dat kan alleerst door scherper te kijken naar de bovenwettelijke uitgaven voor de WMO en Jeugdzorg.

Van 15 naar 15,9 miljoen bezuinigen

Daarnaast voorziet het amendement in een ophoging van de structurele bezuinigingsopgave uit het Focusakkoord van 15 miljoen naar 15,9 miljoen. Pals: “De bezuinigingen zijn gebaseerd op de start van het Focusakkoord in mei van dit jaar met de kennis van toen.” Echter, door de inflatie en onvoorziene extra’s, zoals de stijdende personeelslasten door de CAO-overeenkomsten, zijn de lasten opgelopen en dient ook de bezuining te worden bijgesteld. Een actualisatie is daarom nodig. Het sluitend krijgen van de gemeentelijke exploitatie, oftewel de interne bedrijfsvoering, moet bij de begrotingswijziging in december geregeld worden. In mei volgend jaar volgt de uitvoering van de overige bezuinigingen, stelt Pals.

Linkse inbreng ontbreekt

Het amendementsvoorstel is het afgelopen weekeinde samengesteld na een beraad van de raadsfracties van VVD, GBWP, CDA, D66, Punt en Samen0164. Daarbij ontbraken de Focusakoord-ondertekenaars PvdA, GroenLinks en SP. “Heel jammer”, zegt Joey van Aken (PvdA). “Daardoor ligt er nu een amendement op tafel waarbij de linkse inbreng ontbreekt, puur financieel ingestoken en waarbij het onderwerp ‘lastenverzwaring’ is vermeden.” De linkerzijde van de Bergse raad ziet daarom het amendement kritisch tegemoet. De samenstellers van het amendement hebben echter een meerderheid van 17 zetels en daarmee lijkt de keuze echter al bij voorbaat gemaakt.