Bergen op Zoom

‘Mensen zijn belangrijker dan vleermuizen: slopen dat stinkpand!’

In het dertien jaar leegstaande en zwaar verpauperde meubelhal zijn beschermde vleermuizen aangetroffen. (Foto: Pixabay)

Han Verbeem Han Verbeem

Raadslid Meino Dam (Lijst Linssen) is onthutst: voor woningcorporatie Stadlander en de gemeente komen vleermuizen eerst en hebben buurtbewoners het nakijken. Het sinds 2008 leegstaande ‘stinkpand’ aan de Halsterseweg, een voormalige meubelhal, kan niet gesloopt worden vanwege deze beschermde dieren. “Schakel meldpunt ongedierte in en onderneem naast het plaatsen van nestkasten andere mogelijkheden om de sloop niet uit te stellen”, aldus Dam “Nu de bewoners eerst!”

Wijkcommissie

Volgens Dam leek er na dertien jaar overleg met omwonenden en de wijkcommissie Tuinwijk eindelijk zicht op sloop van het ernstig verpauperde gebouw: de gemeente en Stadlander, beide voor de helft eigenaar, leken bereid om mee te werken.

Ziekteverspreiders

Volgens de Flora en Faunawet is het verboden deze diertjes te verstoren, verjagen of te bestrijden, merkt het raadslid op. “Er zijn overigens 20 soorten en een aantal zijn beschermd. Deze vliegende zoogdieren zijn insectenjagers. Het kunnen ook verspreiders van ziektes zijn en wordt iemand door een vleermuis gebeten of gekrabd dan direct met de huisarts contact opnemen.”

Niet te harden

Volgens raadslid Dam komt zijn partij op voor dieren en hun welzijn, maar ook voor de omwonenden. “In dit geval de bewoners rondom dit stinkpand waar al dertien jaar lang niet naar ze omgekeken is.” Geen gemeente of andere instanties die het voor de omwonenden opnam, stelt hij.  “Terwijl de stinklucht met name bij warm weer niet te harden is.”