Geen regio geselecteerd

Minder blauwalg in Roosendaalse Vliet

Roosendaalse Vliet

Redactie Redactie

De hoeveelheid blauwalg in de Roosendaalse en Steenbergse Vliet is gedaald.

Door de lagere watertemperatuur en toegenomen stroming is de hoeveel blauwalg nu op een aanvaardbaar niveau. Het waterschap Brabantse Delta heeft daarom het verbod om water uit de Vliet te halen opgeheven. Daardoor kunnen agrariërs hun akkers weer beregenen met water uit de polders. Blauwalg is slecht voor de waterkwaliteit en een gevaar voor de volksgezondheid.