Roosendaal

Minder dumpingen door aanpassingen bij verschillende afvalcontainers in Roosendaal

Op veel plaatsen in Roosendaal wordt afval naast de containers gedumpt.

Laura Vermunt Laura Vermunt

Aanpassingen aan de ondergrondse containers op verschillende plaatsen in Roosendaal lijken te werken. Er vonden minder dumpingen van afval naast de bakken plaats en omwonenden vonden het een stuk schoner. Dit blijkt uit de evaluatie van het bijplaatsingen project van de gemeente.

In plaats van extra handhaving, besloot de gemeente om in 2021 het probleem van het bijplaatsen van afval aan te pakken door het gedrag van bewoners aan te sturen.  Zij wil proberen, om met verschillende aanpassingen bij de inleverlocaties, het onbewuste gedrag op een positieve manier te beïnvloeden.

De gemeente liet door gedragswetenschappers een onderzoek uitvoeren naar het aantal dumpingen. Zij brachten in kaart hoeveel  afval er werd bijgezet op de locaties aan de Gerard Doustraat, de Lindenburg en de Jan Vermeerlaan. Dit deden zij voor en na de aanpassingen en interventies. Ook onderzochten zij hoe schoon omwonenden hun omgeving vonden.

Opgefleurde locaties en een tijdelijke lamp

Het doel van de aanpassingen was om de uitstraling te verbeteren en de anonimiteit van dumpingen te verlagen. De bakken werden bijvoorbeeld extra schoongemaakt en voorzien van een extra duidelijke kleur. Ook kwamen er tijdelijke lampen, die aansprongen bij beweging in het donker. Het bijplaatsen van afval moest ook niet als iets normaals worden gezien. Omwonenden kregen onder andere meer informatie door middel van folders en de bakken werden voorzien van plaatjes van stoffen die erin mochten.

Dat de interventies een positieve bijdrage leverden, is te zien aan de resultaten. Het aantal bijplaatsingen nam op de Gerard Doustraat met 17 procent af en op de locatie bij de Lindenburg was er daling van 36 procent. Op de Jan Vermeerlaan was er amper sprake van verschil, maar deze locatie scoorde wel het hoogste als het gaat om schoonheidsbleving. Bewoners rondom de afvalcontainers gaven de omgeving eerst een 3,1. Na de veranderingen is dit cijfer gestegen naar een 6.6. Op de andere twee locaties ging het cijfer van een onvoldoende naar net een voldoende.

Wat de tellingen betreft, hadden de wetenschappers meer nauwkeurigheid verwacht van de Saver. Zij hielden de tellingen namelijk bij. Maar het verschil tussen de voor- en nametingen was echt zo groot, dat zij er wel conclusies uit konden trekken.

Onverklaarbare controlelocatie

Twee van de drie onderzochte locaties liggen in de Westrand. Deze wijk wees de gemeenteraad ook aan als pilotwijk. De Kroevenlaan en de Philipslaan waren de controlelocaties. Op deze twee plekken werden er geen veranderingen doorgevoerd. Maar op de Kroevenlaan gebeurde er iets onverklaarbaars. Het aantal bijplaatsingen van afval nam af, terwijl hier de interventies niet waren doorgevoerd. De oorzaak hiervan is door de onderzoekers niet te achterhalen. Inmiddels staat er weer net zo veel afval naast de bakken als tijdens de eerste meting.

Om te kijken of het restafval nu niet in een andere container werd verstopt, controleerde Saver de inhoud van de twee plastic, blik en drinkpakkencontainers met de inhoud van drie andere locaties waar geen interventies plaatsvonden. In alle vijf de containers zat ongeveer vijf procent afval wat niet tot PBD verpakkingen hoorde. Dit is toegestaan en levert ook geen problemen op voor de resycling. Van bewust afval dumpen in de verkeerde container, was dus geen sprake.

Wijzen naar de dumpers in plaats van de gemeente

De wetenshappers trokken ook de conclusie dat het bijzonder is dat bij alle drie de locaties het gevoel van omwonende en voorbijgangers een stuk positiever is. Dit ligt volgens de onderzoekers ook niet altijd aan de hoeveelheid afval. De positieve aandacht, die de gemeente aan dit onderwerp geeft, speelt ook een rol. Net als het opfleuren van de locaties. Er wordt volgens hen nu ook minder gewezen naar de gemeente, maar meer naar de daadwerkelijke daders die het afval achterlaten.

Het advies wat de onderzoekers geven aan Roosendaal is onder andere om de basis altijd goed op orde te hebben. Concreet betekent dit dat er voldoende, werkende containers moeten zijn met een frisse uitstraling. Zij raden aan om te experimenteren met de voorgestelde aanpassingen.