Bergen op Zoom

Minder gratis parkeren met gehandicaptenparkeerkaart in Bergen op Zoom

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Bergen op Zoom verandert de regels voor het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Vanaf 1 januari zijn gewone parkeerplaatsen niet langer gratis voor mensen met zo’n kaart. Ze kunnen nog wel gratis parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

Mensen die nu overal in Bergen op Zoom gratis parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart moeten op veel plekken gaan betalen. De algemene gehandicaptenparkeerplaatsen blijven wel gratis. Maar nu mag iemand met een gehandicaptenparkeerkaart in Bergen op Zoom ook gratis op gewone betaald parkeerplaatsen staan. Vanaf 1 januari moet daarvoor gewoon door iedereen betaald worden, ook al heb je een kaart.

Betaalgemak met parkeer-apps

Een belangrijk argument om gehandicapten gratis te laten parkeren is weggevallen. Vroeger moest je eerst je auto uit, naar een verderop staande parkeermeter om een kaartje te kopen en dan weer terug naar de auto om je kaartje achter de voorruit te leggen. Dat kon voor gehandicapte mensen een grote belemmering zijn. “Tegenwoordig kun je vanuit je auto met een parkeer-app makkelijk betalen voor de parkeerplek,” aldus een gemeentewoordvoerder. “Je betaalt dan ook maar precies zo lang als je parkeert. Dan betaal je nooit te veel en riskeer je ook geen boete als je later terug bent dan gepland.”

Het is niet duidelijk hoeveel geld dit de gemeente gaat opleveren. Maar het gaat niet om grote bedragen. “Het levert geen tienduizenden euro’s op,” rekent de gemeentewoordvoerder voor. “Het gaat hier niet om honderden parkeerders per dag.” Dus voor de ernstige geldproblemen van de gemeente Bergen op Zoom is het geen oplossing.

Aanvragen kan voortaan online

De mensen die nu al een gehandicaptenparkeerkaart hebben via de gemeente Bergen op Zoom, krijgen bericht van de veranderingen. Maar de gehandicaptenparkeerkaart is landelijk geldig, dus ook mensen van buiten de stad moeten weten wat de regels zijn. De gemeente bekijkt nog hoe ze de aanpassingen het beste kunnen communiceren. En of er een overgangsperiode nodig is waarin mensen niet meteen een parkeerboete krijgen, maar eerst gewaarschuwd worden.

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart verandert ook. Dat hoeft voortaan niet meer via de balie in het gemeentehuis, maar kan via een online digitaal aanmeldformulier. De afdeling Parkeerbeheer neemt de administratie van de gehandicaptenparkeerkaarten over. Het ligt nu nog bij de afdeling WMO, maar de gemeente vindt het logischer alles onder te brengen bij Parkeerbeheer.