Roosendaal

Moeilijke dilemma’s in een extra raadsvergadering in Roosendaal

Wethouder Van Ginderen in een momentopname uit het debat © gemeente Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Een aantal raadsleden riep wethouder Van Ginderen ter verantwoording over de gang van zaken rondom het Huisvesting Programma Onderwijs. Ze vinden dat de wethouder de raad onvoldoende op de hoogte heeft gehouden van de ontwikkelingen. Donderdagavond legden zij de wethouder in een extra raadsvergadering hun bevindingen voor.

Op donderdag 24 september 2020 is het raadsvoorstel Huisvesting Programma Onderwijs 2020 (HPO) vastgesteld door de raad. Dat gebeurde na een lang debat. Na afloop stonden nog veel vragen open over de totstandkoming van dit huisvestingsprogramma. Die vragen zijn tot op de dag van vandaag niet of niet voldoende beantwoord. Dat schrijven VLP, PvdA, D66, VVD en GroenLinks in het verzoek om deze bijeenkomst.

Gebrek aan communicatie

Ze stellen dat de wethouder keer op keer uitstel heeft gekregen. En vlak voor het zomerreces beloofde de wethouder de raad binnen 4 weken na het reces te informeren over de stand van zaken. Opnieuw bleef antwoord uit “Waarom hebben we nog niets ontvangen”, vragen zij. Tijdens de vergadering overwegen VLP, PvdA en D66 om met een motie van afkeuring te komen. Als belangrijkste reden noemen zij het gebrek aan communicatie.

Niet alles prijsgeven

Kees Verstraten (VVD) en Annette Gepkens (GroenLinks) vinden dat niet alleen de wethouder iets te verwijten valt. “Natuurlijk, dingen hadden beter gekund. Maar je kunt niet alles prijsgeven als je in een onderhandelingsproces zit”, vindt Verstraten. “We hebben als raad in januari ingestemd met uitstel naar april. Wij hebben daar ook mee geworsteld. Juist omdat we de wethouder de kans wilden geven om die onderhandeling goed af te kunnen ronden.” Verstraten noemde het moeilijke dilemma’s.

Hadden we eerder moeten ingrijpen?

Gepkens benadrukt dat GroenLinks perspectief ziet in doordecentralisatie. Ook nu nog. “Dit is dus echt met onze steun zo gegaan. Daarom hebben we de steeds verschuivende deadline toch de kans gegeven om verder te gaan”, zegt ze. Ze zegt erover na te gaan denken of de raad eerder had moeten ingrijpen. “Ook bij ons als raad ligt daar iets”, aldus Gepkens. Ze vindt wel dat de wethouder antwoord moet geven op de vraag of er binnen afzienbare tijd een debat komt over de besluitvorming. Ze vraagt ook of het meerjarenplan er per 1 december kan zijn.

Verontschuldigingen

Wethouder Van Ginderen neemt de kritiek van de raad ter harte. “Natuurlijk heb ik ook nagedacht over wat in dit proces beter had gekund. Terugkijkend zeg ik ja, een reactie, al was het maar een kort briefje, had misschien het verschil kunnen maken”, aldus Van Ginderen. Hij biedt de raad daarbij zijn verontschuldigingen aan. “Sorry, dat had ik inderdaad kunnen doen. Dat was zeker beter geweest.” Hij legt uit dat er eind volgende week een overleg is met alle schoolbesturen. Daarin wordt het meerjarig huisvestingsplan onderwijs besproken. “Daarna krijgt u een kort briefje over hoe het overleg is gegaan. Dan kunnen we dit dossier op korte termijn afsluiten”, belooft de wethouder.

Stapsgewijs informeren

“Gaandeweg het proces stuur ik u wat ik kan sturen en informeer ik u in korte brieven over de stappen die we maken”, gaat de wethouder verder. “Zo wordt u stapsgewijs meegenomen en denk ik dat ik voldoe aan de wens van de raad.” Hij spreekt de verwachting uit dat op deze manier gewerkt wordt naar een volwaardig HPO waar ook schoolbesturen achter kunnen staan.

Motie van afkeuring

Na de woorden van de wethouder wordt de vergadering korte tijd geschorst. Na de schorsing neemt Gerard van Zalinge (VLP) het woord namens de VLP, PvdA en D66. “De duidelijke sorry van de wethouder zorgen ervoor dat de motie van afkeuring van tafel kan,” aldus Van Zalinge. “Maar we zien graag de toezeggingen van de wethouder terug op de actielijst.”