Moerdijk

Moerdijk wil onzekerheid boeren over stallendeadline wegnemen

Stallendeadline brengt onder andere boeren met een varkensstal in de problemen

Varkensstal © Nationale Beeldbank

Kitty Joachems Kitty Joachems

De gemeenteraad van Moerdijk geeft via een motie opdracht aan het college om actie te ondernemen op de zogenoemde ‘stallendeadline’. Nu de deadline 1 juli 2024 dichterbij komt neemt de onzekerheid voor houders van pluimvee, varkens of geiten met stallen toe. “Veel boeren zitten, als ze voor 1 juli geen vergunning krijgen toegewezen, in een illegale situatie. En dat terwijl ze juist flinke investeringen hebben gedaan om deze situatie te voorkomen.”

Aan het woord zijn Peter Stehouwer en Lia Damen. Ze zijn beiden raadslid in de gemeente Moerdijk voor Burger Belangen Moerdijk/BBB Bondgenoot. “Het initiatief voor de motie komt van de lokale VVD en zij kunnen hierbij rekenen op onze volledige steun”, zegt Stehouwer. Het probleem is volgens Damen dat boeren worden geacht een nieuw stalsysteem te implementeren terwijl nog onbekend is welke systemen aan de eisen voldoen. Ze verduidelijkt haar woorden met een voorbeeld. “De overheid verplicht je om een gele auto te kopen. Je gaat op de markt zoeken naar die gele auto. En die blijkt niet te bestaan. Vervolgens ga je terug naar de overheid en die zegt dan ‘je moet die gele auto kopen, anders hebben we juridisch gezien een probleem'”, aldus Damen.

Stallendeadline brengt boeren ongewild in de illegaliteit

Om niet in de problemen te komen hebben veel agrarische ondernemers kosten gemaakt om een vergunning aan te vragen. Maar de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant neemt voorlopig geen besluiten over die aanvragen. En het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn verandert. Dat de provincie Noord-Brabant zegt dat ze de verouderde stallen gedogen als er een vergunningsaanvraag is gedaan neemt de onzekerheid niet weg. Want derden kunnen wél een handhavingsverzoek indienen. “Voor de boeren voelt het als een onmogelijke positie”, zegt Damen. “Ze willen aan de eisen voldoen maar weten niet wat die eisen dan zijn.”

De motie kon rekenen op veel steun in de raad. Met slechts één tegenstem werd de motie aangenomen. Wethouder Dingemans van de gemeente Moerdijk heeft inmiddels laten weten uitvoering te geven aan de motie. Tot tevredenheid van Stehouwer en Damen. Maar zij zijn zich er ook van bewust dat dit probleem niet alleen in de gemeente Moerdijk speelt. “Daarom willen we ook andere gemeenten aansporen om hier actie op te ondernemen”, zegt Stehouwer. “Inmiddels ligt er bij meerdere gemeenten in Noord-Brabant de vraag om eenzelfde motie in te dienen. Hopelijk oefenen die gemeentes samen druk uit op de provincie.”

Stehouwer en Damen lichtten de motie toe in Het Fractiehuis op ZuidWest FM. Beluister hier het hele interview.