Moerdijk

Moerdijkers: ruime plus voor Wmo-dienstverlening

Foto ter illustratie © Shutterstock

Herbert Kats Herbert Kats

Inwoners van de gemeente Moerdijk zijn overwegend positief over de maatschappelijke ondersteuning. Op alle onderdelen scoort de dienstverlening een ruime voldoende. Het rapportcijfer voor het zogeheten keukentafelgesprek is een 7,6.

Afgelopen jaar is door &O weer een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Op 825 cliënten met een Wmo voorziening die werden uitgenodigd om mee te doen reageerde iets meer dan de helft. Ofwel 450 cliënten vulden de vragenlijst volledig in. Een respons van 55%.

Al zijn de uitkomsten overwegend positief, Moerdijk wil toch regelmatig de vinger aan de pols houden als het om de dienstverlening gaat. “Dit onderzoek is vooral bedoeld om steeds weer te bekijken wat we kunnen doen om één en ander verder te verbeteren”, licht wethouder Pauline Joosten toe.

Keukentafelgesprek

De uitkomsten geven aan dat cliënten weten waar ze met hun hulpvraag terecht kunnen. De overgrote meerderheid vindt het melden van de hulpvraag  gemakkelijk.

Van de respondenten is tachtig procent van mening dat er in het keukentafelgesprek samen naar een oplossing wordt gezocht voor problemen. Driekwart van de Moerdijkers die Wmo-cliënten zijn voelt zich snel geholpen. Er is een stijging van 81% naar 86% in het aantal cliënten dat zich serieus genomen voelt.

Cliënten zien duidelijk positieve effecten van de ondersteuning: 86% kan zich zo beter redden.