Etten-Leur

Mogelijke opvang voor 250 asielzoekers in Etten-Leur

Dit gebouw komt in aanmerking voor de opvang van 250 asielzoekers (foto: Google Streetview)

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

In een bedrijfspand aan Mon Plaisir 40 in Etten-Leur komt mogelijk een opvang voor 250 asielzoekers. Dat laat de gemeente Etten-Leur woensdag weten. Met het asielzoekerscentrum (azc) neemt de gemeente de regie van de spreidingswet in eigen handen. Het is de bedoeling dat de nieuwe bewoners van het toekomstige azc uiterlijk 1 januari 2025 intrek in het pand kunnen nemen.

De reden van de komst van het azc is het grote tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers in Nederland. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Etten-Leur in 2023 besloten dat Etten-Leur per 1 januari 2025 moet voldoen aan haar opgave voor de huisvesting van statushouders en de opvang van asielzoekers. Daarmee wil ze de regie in eigen handen houden voor de eventuele gevolgen van de aangenomen spreidingswet.

Geschikte locatie

Het voormalig ABB bedrijfspand aan Mon Plaisir 40 voldoet aan de eisen voor een opvang van 250 asielzoekers. “We hebben daarvoor veel onderzoek gedaan naar mogelijke opvanglocaties”, vertelt wethouder Jean-Pierre Schouw. Er zijn namelijk een aantal eisen en wensen aan een AZC. “We wilden als gemeente graag de opvang op één locatie, en in een al bestaand gebouw.” De eigenaar van het pand dat de gemeente nu op het oog heeft, meldde zich als kandidaat. Dat bleek uiteindelijk een match. Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geeft aan de locatie geschikt te vinden.

Voorstellen aan gemeenteraad

Er kan drie jaar gebruik gemaakt worden van het pand. “Met een mogelijkheid tot verlengen van twee jaar”, vervolgt de wethouder. Op 22 april vergadert de gemeenteraad over het voorstel. Zij beslissen dan of het COA ook echt met deze locatie aan de slag kan. Dat wordt uiterlijk 13 mei besloten. Bij groen licht kan het COA aan de slag met de vergunningen en de verbouwing. Bezwaar kan er niet meer gemaakt worden tegen de locatie. De raad neemt uiteindelijk de beslissing of het wel of niet door gaat.

Deelnemen aan samenleving

Het is de bedoeling dat de nieuwe bewoners uiterlijk 1 januari 2025 intrek kunnen nemen in het pand. Voor die tijd moet er nog een heleboel geregeld worden. “We moeten een kantoorgebouw ombouwen naar woonruimtes”, legt COA-bestuurslid Joeri Kapteijns uit. Hoe dat eruit gaat zien, moet nog onderzocht worden. “Het gaat niet alleen om bedden, maar ook om recreatiemogelijkheden.”

In een latere fase kunnen omwonenden, ondernemers, verenigingen en andere geïnteresseerden meepraten over de inpassing, inrichting en het beheer van de locatie. De vraag die daarbij hoort is: Hoe kunnen we goede buren worden én blijven?

De bewoners van het AZC moeten zo actief mogelijk deel gaan nemen aan de samenleving. “Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te gaan doen”, vervolgt Kapteijns. Maar ook komt er een mogelijkheid tot het volgen van taallessen en recreëren. “Er is 24/7 beveiliging aanwezig, en overdag is er een ervaren locatiemanager met een professioneel team.”

Afspiegeling van de instroom

Er komen zowel kansrijke asielzoekers naar de opvang als minder kansrijke. “Het gaat om een eerlijke afspiegeling van de instroom, we kunnen hierin geen onderscheid maken.” Wel is de laatste maanden duidelijk dat ongeveer 80 procent van de asielzoekers een verblijfsvergunning krijgt. “Dat zal in deze groep dus ook ongeveer zo zijn.”

Burgemeester Marina Starmans geeft aan met het realiseren van het azc verantwoordelijkheid te nemen. “En dat willen we ook. Het proces is heel zorgvuldig doorlopen, met vooraf gesprekken met inwoners en geïnteresseerden die meedachten over de criteria. Met het voorstel voor een opvang op deze locatie voldoen we niet alleen aan wettelijke landelijke en regionale verplichtingen, maar ook aan onze menselijke verantwoordelijkheid: hulp en onderdak bieden aan mensen die zijn gevlucht. Zo ken ik Etten-Leur inmiddels ook.”

Omdat de gemeente begrijpt dat de komst van het azc vragen op kan roepen bij omwonenden, organiseert ze op 17 april een informatieavond. Wie hierbij aanwezig wil zijn, kan zich opgeven via deze website. Wie niet aanwezig kan zijn maar wel vragen heeft, kan mailen naar [email protected].