Roosendaal

Natuurlijk Betrokken Tolberg voelt zich gepasseerd door gemeente

Maarten Elst Maarten Elst

Bewoners van de Roosendaalse wijk Tolberg voelen zich ongehoord in het co-creatieve project rondom de Bulkenaar, de plaats waar het nieuwe Bravis-ziekenhuis binnen vijf jaar zal komen. Ze verenigden zich in de stichting Natuurlijk Betrokken Tolberg om deel te nemen aan het project, maar zijn teleurgesteld op de manier waarop de gemeente te werk gaat. De gemeente Roosendaal verwijst op haar beurt naar documenten waarin het uitleg geeft waarom de ingediende varianten niet voldoen aan de eisen van het project.

Nee, noem Natuurlijk Betrokken Tolberg geen actiegroep. “Dat zijn we zeker weten niet”, vertelt Kees Nieuwenhuize. “We zijn een groep bezorgde bewoners van Tolberg die het beste met de wijk voor hebben. We zijn ook zeker niet tegen de komst van een ziekenhuis. Als er voor de Bulkenaar wordt gekozen, zullen we dit zeker niet tegenhouden. Wel zijn we teleurgesteld dat een naar buiten toe gecommuniceerd co-creatief project in feite helemaal niet co-creatief is. Alle varianten van de burgers zijn met een pennenstreep weggevaagd, enkel die van de gemeente voldeden.”

Bewoners blijven betrokken

De gemeente Roosendaal verwijst naar het document waarin het per variant uitlegt waarom het niet haalbaar is om mee te nemen in een vervolgstadium van de gebiedsvisie. “De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie vastgesteld op donderdag 28 mei, incl. zoekgebied verbindingsweg Tolberg (als onderdeel van de visie). Na de zomer starten we een participatief traject om samen met de omwonenden (net als betrokken instanties) te komen tot de vaststelling van het zuidelijke wegtracé voor de verbindingsweg Tolberg. Overigens is Natuurlijk Betrokken Tolberg al geruime tijd een gesprekspartner, zowel ambtelijk als bestuurlijk”, aldus de schriftelijke reactie van de gemeente Roosendaal.